psychologia archetypów junga co to znaczy
Co znaczy Psychologia archetypów JUNGA?. Co to jest archetypów, opartą na rzetelnym studium.

Czy pomocne?

Psychologia archetypów JUNGA

Definicja z ang. Psychology archetypes Jung, z niem. Psychologie Archetypen Jung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Eneteia, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,226 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.40 kg
Zagadnienia: psychologia archetypów junga
ISBN: ISBN 83-85713-43-3
Opis: Podręcznik stanowi gruntowną analizę jungowskiej koncepcji archetypów, opartą na rzetelnym studium oryginalnego tekstu twórcy psychologii analitycznej. Pojecie archetypu ma zasadnicza wartość dla rozwoju współczesnej psychologii głębi, psychologii religii, psychologii kultury, teorii psychoterapii; znajduje coraz szersze wykorzystanie w antropologii, filozofii, wiedzy o kulturze i in. Teoria archetypów otwiera przed współczesną wiedzą o człowieku nowe horyzonty badawcze (uniwersalny wymiar kultury, nieświadomość zbiorowa, świat wyobraźni, duchowe przesłanie sztuki i religii, rola symboli, mitów, marzeń sennych). Podstawy psychologii archetypem zaprezentowane w tej książce to niezwykle cenny wkład w dialog polskiej myśli psychologicznej i filozoficznej inspirowanej dziełem Junga, jednego z najwybitniejszych psychologów dwudziestego wieku
Spis treści:
 • Od Autora ROZDZIAŁ I: PSYCHOLOGIA ARCHETYPÓW JAKO NAUKA EMPIRYCZNA
 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Element naukowych zainteresowań psychologii archetypów
 • 3. Formy ekspresji nieświadomości jako źródło poznania
 • 4. Uwagi końcowe ROZDZIAŁ II: TOPOGRAFIA PSYCHE
 • 1. Psychologiczna koncepcja świadomości
 • 2. Nieświadomość - warstwa indywidualna i zbiorowa
 • 3. Świadomość a nieświadomość - wybrane aspekty ROZDZIAŁ III: OD ARCHAICZNYCH POZOSTAŁOŚCI DO IDEI ARCHETYPU
 • 1. Odkrycie archaicznego aspektu psyche - archetypy
 • 2. Historyczny rozwój definicje archetypu
 • 3. Archetypy i symbole ROZDZIAŁ IV: PSYCHOLOGICZNA KONCEPCJA ARCHETYPU
 • 1. Próba określenia istoty archetypu
 • 2. Problem natury archetypu
 • 3. Geneza i przekazywanie
 • 4. Archetypy i instynkty
 • 5. Numinalny charakter archetypów ROZDZIAŁ V: PSYCHOLOGICZNE FUNKCJE ARCHETYPÓW
 • 1. Funkcja poznawcza
 • 2. Funkcja prospektywna
 • 3. Funkcja integracyjna
 • Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na P .