psychologia emocji co to znaczy
Co znaczy Psychologia emocji?. Co to jest amerykańskie wydanie okrzyknięte zostało ''wybitnym.

Czy pomocne?

Psychologia emocji

Definicja z ang. Psychology of emotions, z niem. Psychologie der Emotionen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,899 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.72 kg
Zagadnienia: psychologia emocji
ISBN: ISBN 83-89574-62-4
Opis: Najnowsza - z 2000 roku, edycja książki, której pierwsze amerykańskie wydanie okrzyknięte zostało ''wybitnym podręcznikiem akademickim'', wzbogacona aktualnie o opisy najważniejszych dokonań badawczych. W siedmiu następnych częściach 83 autorów z całego świata w różnorodny sposób prezentuje zjawisko emocji; obok psychologów, są pośród nich socjologowie, antropolodzy, teoretycy sztuki i inni przedstawiciele szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Całość stanowi uporządkowane kompendium współczesnej wiedzy na temat emocji, syntetyzując dotychczasowe osiągnięcia psychologii poznawczej, społecznej, międzykulturowej, klinicznej, neuropsychologii i psychiatrii. Z książki korzystać mogą studenci wszystkich lat psychologii i nauk medycznych, zarówno na poziomie kursów wprowadzających, jak i specjalizacyjnych.
Spis treści:
  • Część I. INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWY EMOCJI 1. Filozofia emocji 2. Historia emocji: zmiany i ich wpływ 3. Reprezentacje znaczenia emocjonalnego: kategoria, metafora, model, dyskurs 4. Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji 5. Pkt. widzenia psychologów 6. Emocja i depresja kliniczna – koncepcja środowiskowa 7. Psychologia ewolucyjna a emocje 8. Emocje a sztuka i humanistyka
  • Część II. BIOLOGICZNE I NEUROPSYCHOLOGICZNE PODEJŚCIE DO EMOCJI 9. Emocje jako twory naturalne w mózgu ssaków 10. Sieci emocjonalne w mózgu 11. Psychofizjologia emocji 12. Emocje i genetyka behawioralna 13. Wielowymiarowe podejścia do badania emocji u niemowląt 14. Wokalne komunikowanie emocji 15. Wyrażanie emocji twarzą
  • Część III. ZMIANY ROZWOJOWE 16. Motywacyjne, organizacyjne i regulujące funkcje odrębnych emocji 17. Wyłanianie się ludzkich emocji 18. Zrozumieć emocje 19. Emocje a tożsamość 20. Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego
  • Część IV. CZYNNIKI SPOŁECZNE I OSOBOWOŚCIOWE 21. Dobrostan emocjonalny 22. Płeć, emocja i ekspresja 23. Wpływ nastroju na społeczne oceny i rozumowanie 24. Ekspresja emocji w grupach 25. Temperament jako konstrukt emocjonalny – problemy teoretyczne i praktyczne 26. Psychologia kulturowa emocji – od starożytności po czasy współczesne
  • Część V. CZYNNIKI POZNAWCZE 27. Pozytywny afekt a podejmowanie decyzji 28. Rozumienie emocji w teorii oceny – implikacje dla rozwoju i uczenia się 29. Poznawcza i społeczna konstrukcja w emocjach 30. Emocje i pamięć 31. Definicje dotyczące emocji 32. Aktualne kierunki w badaniach nad inteligencją emocjonalną
  • Część VI. EMOCJE A ZDROWIE 33. Emocje a choroby somatyczne powody i wskaźniki podatności na zachorowania 34. Gdy widzieć oznacza czuć - poznawczo-emocjonalne podejście do radzenia sobie ze stresem zdrowotnym 35. Emocje a odporność
  • Część VII. Niektóre EMOCJE 36. Strach i lęk z perspektywy ewolucyjnej, poznawczej i klinicznej 37. Rozwój złości i wrogich interakcji 38. ''Smutek'' – czy istnieje takie zjawisko? 39. Emocje samoświadomościowe zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy 40. Wstręt 41. Miłość i mechanizmy przywiązania 42. Szczęście 43. Empatia i sympatia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .