psychologia kryminaltyczna co to znaczy
Co znaczy Psychologia kryminalistyczna?. Co to jest psychologii stosowanej, posiadającą własny.

Czy pomocne?

Psychologia kryminalistyczna

Definicja z ang. forensic Psychology, z niem. Forensische Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: LexisNexis, Warszawa 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,1608 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 2.22 kg
Zagadnienia: psychologia kryminaltyczna
ISBN: ISBN 83-7334-535-3
Opis: Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, posiadającą własny region badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, a więc nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, metody jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom i innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wiadomo, że jest ona nauką w znacznym stopniu praktyczną, niemniej nie stanowi jedynie uogólnienia praktyki śledczej, co niewątpliwie ograniczałoby albo wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój. Dominowanie w kryminalistyce przedmiotów wiedzy praktycznej nie znaczy, że jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Do zagadnień takich można zaliczyć pewne prawa ogólne, takie jak np. empirycznie stwierdzone zjawiska indywidualności obrazu linii papilarnych palców rąk człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Wymienia się także prawo motywu każdego umyślnego przestępstwa, umożliwiające dokonywanie kierunkowej selekcji osób podejrzanych. Robota uwzględnia najnowsze wyniki badań policjantów, sędziów i prokuratorów z zakresu aktualnych problemów polityki karnej
Spis treści:
  • Część 1. Zagadnienia wstępne
  • Część 2. Metodologia - ogólne problemy
  • Część 3. Psychologia sprawców przestępstw
  • Część 4. Psychologia ofiar przestępstw
  • Część 5. Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw
  • Część 6. Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom
  • Część 7. Poglądy policjantów, prokuratorów i sędziów na politykę kryminalną i inne problemy dotyczące zawodów
  • Lista okienek problemowych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .