psychologia orientacji co to znaczy
Co znaczy orientacji i poradnictwa zawodowego?. Co to jest zajmujących się poradnictwem, zwłaszcza.

Czy pomocne?

Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego

Definicja z ang. Psychology orientation and guidance, z niem. Psychologie Orientierung und Führung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,357 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: psychologia orientacji
ISBN: ISBN 83-7308-564-5
Opis: Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób zajmujących się poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem zawodowym. Robota w sposób syntetyczny przedstawia konteksty, teorie i sposoby poradnictwa zawodowego. Podkreśla, iż we współczesnym świecie konstruowanie projektu kariery nie może się ograniczać do planowania życia tylko w sferze zawodowej, bo ta sfera aktywności człowieka jest jedynie elementem złożonego procesu konstruowania tożsamości osobowej poszczególnych jednostek. Celem książki jest dostarczenie zarówno praktykom zajmującym się poradnictwem zawodowym, jak i badaczom problemów psychologii i studentom syntezy problematyki psychologii poradnictwa zawodowego. Podręcznik złożony jest z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale szczegółowo opisano ramy, konteksty i celowość poradnictwa zawodowego. Drugi rozdział porusza problematykę różnic indywidualnych w kontekście orientacji i poradnictwa zawodowego. W następnym rozdziale Czytelnik może zapoznać się z tematem konstruowania i rozwoju tożsamości osobowych i zawodowych, a w ostatniej części książki zanalizowano praktykę pomocy w poradnictwie zawodowym.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. RAMY, KONTEKST I CELOWOŚĆ PORADNICTWA ZAWODOWEGO 1. Ogólne ramy ideologiczne 2. Konteksty 3. Celowość i zadania poradnictwa zawodowego
  • Część II. RÓŻNICE INDYWIDUALNE A ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE 1. Jednostka bierna. Poradnictwo zawodowe oparte na stałych cechach osobowości 2. Podmiot wymagający mobilizacji do aktywności. Wybór kierunku rozwoju zawodowego jako manifestacja i realizacja osobowości 3. Podmiot aktywny – interakcjonizm i psychologia
  • Część III. KONSTRUOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI OSOBOWYCH I ZAWODOWYCH 1. Rola przeszłości w genezie preferencji zawodowych i tożsamości zawodowych 2. Konstrukcja tożsamości osobowych i zawodowych – rozwój wg stałego porządku?

Czym jest znaczenie w Słownik na P .