psychologia podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik akademicki - Psychologia?. Co to jest wiedzy niezbędny do psychologicznego.

Czy pomocne?

PSYCHOLOGIA. Podręcznik akademicki - Psychologia ogólna (cz. 2)

Definicja z ang. PSYCHOLOGY. Academic handbook - General Psychology (Part. 2), z niem. Psychologie. Academic Handbuch - Allgemeine Psychologie (. Teil 2).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,896 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 1.65 kg
Zagadnienia: psychologia podręcznik
ISBN: ISBN 83-87957-05-4
Opis: Psychologia: Książka akademicki obejmuje niemal cały obszar wiedzy niezbędny do psychologicznego wykształcenia uniwersyteckiego, niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia czy specjalizacji. Adresowany do studentów psychologii i nauczycieli akademickich i do psychologów-praktyków. Autorami liczącej sobie blisko 2500 stron publikacji są wybitni specjaliści z dziedziny psychologii. Książka złożony jest z trzech samodzielnych tomów: Podstawy psychologii (t. I), Psychologia ogólna (t. II) i Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (t. III). Podzielone one zostały na dwanaście działów, te natomiast na ponad siedemdziesiąt rozdziałów. Układ i kolejność poszczególnych działów podręcznika wynika z logiki kształcenia psychologicznego i z tradycji pisania podręczników akademickich. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem, sygnalizującym kluczowe zawarte w nim myśli i stwierdzenia. Po każdym rozdziale zamieszczono także pytania sprawdzające i zalecaną literaturę. Przy pojęciach kluczowych albo specjalistycznych zamieszczono ich angielskojęzyczne odpowiedniki.
Spis treści:
 • DZIAŁ V. Mechanizmy POZNAWCZE
 • 14. Spostrzeganie jako system tworzenia doświadczenia dzięki zmysłów
 • 15. Kategoryzacja percepcyjna
 • 16. Mechanizmy uwagi
 • 17. Mechanizmy warunkowania
 • 18. Uczenie się wykraczające poza warunkowanie
 • 19. Pamięć jako podstawowy system przechowywania doświadczenia
 • 20. Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego
 • 21. Wyobrażenia jako pierwsza forma doświadczenia generowanego przez jednostkę
 • 22. Definicje
 • 23 Język i komunikacja
 • 24. Myślenie i rozumowanie
 • DZIAŁ VI. EMOCJE I MOTYWACJE
 • 25. Systemy wzbudzania emocji
 • 26. Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne
 • 27. Emocje, poznanie i zachowanie
 • 28. Teoria emocji
 • 29.Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych
 • 30. Systemy leżące u podstaw motywacji
 • 31. Typy motywacji
 • 32. Inni ludzie w procesach motywacyjnych 33. Hipnoza
 • DZIAŁ VII. OSOBOWOŚĆ I RÓŻNICE INDYWIDUALNE
 • 34. Osobowość jako zespół cech
 • 35. Poznawcze podejście do osobowości
 • 36. Teorie osobowości-podejście psychodynamiczne i humanistyczne
 • 37. Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny
 • 38. Temperament
 • 39. Inteligencja
 • 40. Style poznawcze
 • 41. Twórczość

Czym jest znaczenie w Słownik na P .