psychologia rodziny teoria co to znaczy
Co znaczy Psychologia rodziny - teoria i badania?. Co to jest teoretycznych dotyczących wybranych.

Czy pomocne?

Psychologia rodziny - teoria i badania

Definicja z ang. Psychology family - theory and research, z niem. Psychologie Familie - Theorie und Forschung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: EUH-E, Elbląg 2005, wyd. 2, Oprawa: twarda,452 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: psychologia rodziny teoria
ISBN: ISBN 83-7308-475-4
Opis: Publikacja jest próbą przedstawienia zarówno zagadnień teoretycznych dotyczących wybranych aspektów współczesnej wiedzy o rodzinie z uwzględnieniem perspektywy systemowej, jak i ilustracją badań praktycznych nad systemami rodzinnymi. Zmieniający się charakter dzisiejszych rodzin, dostrzeganie konieczności stosowania poprzez rodziny różnych metod radzenia sobie ze stresem generowanym również poprzez kulturowo-ekonomiczne przemiany, obligują do przedstawienia wiedzy pokazującej określone prawidłowości dotyczące kreowania się funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych mechanizmów i podsystemów rodzinnych. Książkę rozpoczyna rozdział, gdzie rodzina jest traktowana jako mechanizm w procesie ciągłego rozwoju, dlatego w tym kontekście zdefiniowano podstawowe cechy rodziny. W drugim rozdziale omówiono badania nad uwarunkowaniami jakości małżeńskiej. Następny rozdział zawiera zagadnienia teoretyczne jak i empiryczne powiązane z rozwojem dzieci i młodzieży w systemie rodzinnym, z kolei w czwartym rozdziale przedstawiono materiał dotyczący poglądów młodzieży akademickiej na temat małżeństwa. Treści przedstawione w tej książce adresowane są do studentów nauk społecznych, psychologów, terapeutów, jak także przeciętnego Czytelnika zainteresowanego problematyką małżeństwa i rodziny.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. JAKOŚĆ ŻYCIA W RODZINIE: PERSPEKTYWA TEORII SYSTEMOWEJ I TEORII PRZYWIĄZANIA 1.1. Strukturalne właściwości rodzin 1.2. Strategie i reguły 1.3. Zadania i strategie rodziny 1.4. Stres w systemie rodzinnym 1.5. Modele funkcjonowania rodziny 1.6. Rozwój kompetencji małżeńskich i rodzinnych z perspektywy teorii przywiązania
  • Rozdział II. Z PSYCHOLOGICZNYCH BADAŃ NAD MAŁŻEŃSTWAMI O RÓŻNYM POZIOMIE INTEGRACJI 2.1. Satysfakcja z małżeństwa – psychospołeczne uwarunkowania 2.2. Jakość związku małżeńskiego w świetle badań empirycznych
  • Rozdział III. RODZICE A ROZWÓJ DZIECKA 3.1. Relacje rodzic – dziecko w ujęciu systemowym 3.2. definicja postawy rodzicielskiej 3.3. Źródła postaw rodzicielskich 3.4. Typologie postaw rodzicielskich 3.5. Postawy rodziców a rozwój dzieci w świetle badań empirycznych 3.6. sposoby badania relacji Rodzic – Dziecko
  • Rozdział IV. POGLĄDY MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA MAŁŻEŃSTWO I Wybrane ICH UWARUNKOWANIA 4.1. Związek małżeński w percepcji młodych ludzi 4.2. Problem i   sposoby badań 4.3. Charakterystyka badanej grupy 4.4. Związek małżeński w percepcji badanej młodzieży akademickiej 4.5. Płeć psychologiczna jako moderator poglądów na małżeństwo
  • BIBLILOGRAFIA

Czym jest znaczenie w Słownik na P .