psychologia społeczna co to znaczy
Co znaczy Psychologia społeczna?. Co to jest uznanej na całym świecie Psychologii społecznej.

Czy pomocne?

Psychologia społeczna

Definicja z ang. social Psychology, z niem. Sozialpsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 2007, wyd. 2, Oprawa: twarda,510 str., Wymiary: 215 x 275 mm , Waga: 1.56 kg
Zagadnienia: psychologia społeczna
ISBN: ISBN 83-7298-894-2
Opis: Dziesięć lat temu ukazało się pierwsze polskie wydanie uznanej na całym świecie Psychologii społecznej autorstwa E. Aronsona, T. Wilsona i R. Alert. Wydawca był wtedy przekonany o niezwykłej wartości merytorycznej tej pozycji i konieczności zaprezentowania jej polskiemu czytelnikowi. Minione lata dowiodły, iż przekonanie to podzielają zarówno wykładowcy, jak i studenci, a podręcznik zajęła wiodące miejsce na listach lektur wszystkich kursów z psychologii społecznej. Jednak ta dziedzina nauki szybko się rozwija i we wszystkich jej obszarach dokonywane są fascynujące odkrycia. Dlatego też wydawca podjął decyzję o przygotowaniu kolejnej edycji Psychologii społecznej. Niniejsze wydanie zostało przetłumaczone na podstawie V wydania oryginalnego. Ono jest wzbogacone o najnowsze osiągnięcia tej gałęzi nauki i prezentuje w najwyższym stopniu aktualny stan wiedzy. Czytelnik znajdzie tutaj prezentację najważniejszych badań z ostatnich kilku lat, fragmenty ponad dwudziestu artykułów wybranych z publikacji American Psychological Society, kilkaset dodanych pozycji bibliografii. Książka ten obrazuje najnowsze trendy w psychologii społecznej, nie zapominając jednak o jej pionierskich badaniach; prezentuje uaktualnienie starszych teorii, uzupełniając klasyczne treści nowym podejściem do tych samych tematów między innymi kultura, płeć, tożsamość, emocje, poczucie własnej wartości, mechanizm redukcji dysonansu poznawczego w różnych kulturach), a również perspektywą ewolucyjną w badaniu różnych aspektów zachowań człowieka. Dzięki takiemu przedstawieniu wiedzy czytelnik poznaje ciągłość i głębię zagadnień, a nie tylko kolekcja wyników badań ogłaszanych przed wielu laty i obecnie. Chociaż konstrukcja podręcznika uległa ważnym zmianom, autorom przyświeca cały okres ten sam cel: wzbudzenie zainteresowania studentów przez wskazanie praktycznego znaczenia materiału. Zawsze mają oni na uwadze, iż zastosowania są integralną częścią psychologii społecznej i zasługują na odrębne potraktowanie, a preferowane przez nich podejście narracyjne sprawia, iż książka ten jest pasjonującą lekturą.
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie do psychologii
 • 2. Metodologia: mechanizm przeprowadzania badań
 • 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny
 • 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie społecznym
 • 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi
 • 6. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie
 • 7. Konformizm: wpływanie na zachowanie
 • 8. Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia
 • 9. Mechanizmy grupowe
 • 10. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych
 • 11. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
 • 12. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi
 • 13. Uprzedzenie: powody i leki
 • 14. Zdrowie i środowisko
 • 15. Prawo i biznes

Czym jest znaczenie w Słownik na P .