psychologia twórczości co to znaczy
Co znaczy twórczości grupowej - jak modelować?. Co to jest same chcą rozwinąć zdolności twórczego.

Czy pomocne?

Psychologia twórczości grupowej - jak modelować zespoły twórcze i zadaniowe

Definicja z ang. Psychology of Creativity group - how to model creative teams and task forces, z niem. Psychologie der Kreativität Gruppe - wie Kreativteams und Arbeitsgruppen zu modellieren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,241 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: psychologia twórczości
ISBN: ISBN 83-7308-710-9
Opis: To jest podręcznik praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć zdolności twórczego myślenia albo stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Spory pożytek z publikacji odniosą trenerzy biznesu, kadra kierownicza różnych szczebli ( podręcznik opisuje między innymi techniki efektywnego prowadzenia spotkań grupowych i inspirowania członków zespołu do kreatywnych działań), pracownicy działów HR, studenci nauk społecznych, a również osoby pracujące w szkole. Publikacja podzielona jest na cztery części tematyczne. Pierwsza część dotyczy twórczych teorii ( między innymi psychologia twórczości, koncepcje badania twórczości). Następna część ma za zadanie wprowadzić Czytelnika w twórcze przygotowania (na przykład do rozwiązywania problemów, rozwijania pomysłów). W części trzeciej, która wprowadza w twórczą organizację, znajdziemy sporo praktycznych wskazówek dotyczących ( między innymi twórczości w praktyce, selekcji i rekrutacji twórczych osób, diagnozy otwartych umysłów, motywacji do kreatywnego myślenia, burzy mózgów, kompletnej niekompetencji, czy wykorzystania technik mieszanych. Ostatni rozdział – twórcze szkolenie – opisuje skuteczność treningów twórczości i zawiera konspekt szkolenia z zakresu technik twórczego myślenia. W obszernym aneksie Czytelnik znajdzie 35 slajdów dotyczących technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. TWÓRCZE TEORIE 1. Psychologia twórczości dawniej i dzisiaj 2. Współczesne koncepcje i badania twórczości w praktyce
  • Część II. TWÓRCZE PRZYGOTOWANIA 1. Przygotowanie do rozwiązywania problemów 2. zdolności rozwijania pomysłów
  • Część III. TWÓRCZA ORGANIZACJA 1. Twórczość w praktyce 2. Od kandydatów oczekujemy kreatywności – selekcja i rekrutacja twórczych osób 3. Jak złapać liska, a więc o diagnozie otwartych umysłów 4. Uwarunkowania innowacyjności organizacyjnej – jak wzbudzić motywację do kreatywnego myślenia 5. Burza mózgów 6. 635, a więc pomysłowy Dobromir na zebraniu 7. Synktetyka, a więc o kompletnej niekompetencji 8. Techniki mieszane 9. Ocena pomysłów
  • Część IV. TWÓRCZE SZKOLENIE 1. Skuteczność treningów twórczości 2. Konspekt szkolenia z zakresu technik twórczego myślenia Bibliografia
  • ANEKS Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (slajdy 1-35)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .