psychologia zachowań co to znaczy
Co znaczy Psychologia zachowań ryzykownych?. Co to jest jest przed-stawienie aktualnej wiedzy.

Czy pomocne?

Psychologia zachowań ryzykownych

Definicja z ang. Psychology of risky behavior, z niem. Psychologie der Risikoverhalten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,289 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: psychologia zachowań
ISBN: ISBN 83-89501-62-7
Opis: Jak określili redaktorzy w przedmowie, celem tego studium jest przed-stawienie aktualnej wiedzy psychologicznej na temat ryzyka i zachowań człowieka w obliczu różnorodnych sytuacji zagrażających, niepewnych i nieznanych. Właściwie, gdyby nie skromność redaktorów naukowych opracowania, można aby ją zatytułować Psychologia ryzyka. Kiedy człowiek podejmuje ryzyko? Jakich sytuacji i jakich zawodów może ono szczególnie dotyczyć? Czy ryzyko wymaga odwagi? To tylko kilka pytań, na które starają się odpowiedzieć autorzy poszczególnych artykułów. Podręcznik złożona jest z trzech części. W pierwszej znajdują się prace prezentujące nowe koncepcje i badania dotyczące ryzyka. W części drugiej zebrano prace omawiające wyniki badań dotyczących związku pomiędzy osobowością jednostki a skłonnością do działań ryzykownych. Część trzecia to praktyczne ujęcie podejmowania ryzyka w pracy zawodowej i sporcie.
Spis treści:
  • Przedmowa
  • I. Niektóre KONCEPCJE ZACHOWANIA CZŁOWIEKA WOBEC RYZYKA Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja Diagnoza - dystans - instrumentalność. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom Uwarunkowania kultury bezpieczeństwa pracy Szok kulturowy a ryzyko nieprawidłowej adaptacji Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne
  • II. PODMIOTOWE I KULTUROWE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH. BADANIA EMPIRYCZNE Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia Niektóre podmiotowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych Skłonność do podejmowania ryzyka, a więc psychologiczna charakterystyka ryzykantów
  • III. RYZYKO W PRACY ZAWODOWEJ I AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ Ryzyko w zadaniach lotniczych i sposób jego optymalizacji - ORM (Operational Risk Management) Katapultować się czy zginąć -pilot w wypadku awaryjnej samolotu Podejmowanie ryzyka w sportach szybkościowych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .