psychologia zdrowia wyzwanie co to znaczy
Co znaczy Wyzwanie dla biomedycznego modelu?. Co to jest również na mechanizm ich leczenia i jego.

Czy pomocne?

Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia

Definicja z ang. Health psychology. The challenge for the biomedical model of health, z niem. Gesundheitspsychologie. Die Herausforderung für die biomedizinische Modell der Gesundheits.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,530 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.90 kg
Zagadnienia: psychologia zdrowia wyzwanie
ISBN: ISBN 83-85452-57-5
Opis: Na powstawanie i przebieg wielu chorób somatycznych, a również na mechanizm ich leczenia i jego efekty mają wpływ różnorodne czynniki psychologiczne. Wyniki badań naukowych, przeprowadzonych w stanach zjednoczonych ameryki w latach 90. wykazały, iż wpływ ten można stwierdzić u ponad 50% pacjentów korzystających z pomocy lekarzy różnych specjalności. Podręcznik "Psychologia zdrowia" prezentuje rozległą wiedzę, rozszerzającą tradycyjny biomedyczny schemat myślenia o człowieku i pacjencie. Ukazuje nową perspektywę rozumienia zdrowia i choroby, rozwijaną dzięki osiągnięciom współczesnej psychologii. Niestety, profesjonalna medycyna w niewielkim jeszcze stopniu sięga do tej wiedzy. Można mieć nadzieję, iż lektura książki pobudzi do odkrywania nie wykorzystanych dotąd możliwości skuteczniejszego pomagania ludziom w radzeniu sobie z chorobami i umacnianiu i rozwijaniu zdrowia.
Spis treści:
 • I. Zmiana paradygmatu zdrowia i opieki zdrowotnej
 • 1. Paradygmaty: schematy poznawcze w nauce
 • 2. Schemat biomedyczny a schemat biopsychospołeczny
 • 3. Definiowanie zdrowia i terminów pokrewnych
 • 4. Kryzys w systemie opieki zdrowotnej
 • 5. Alternatywne mechanizmy opieki zdrowotnej
 • II. Wprowadzenie do psychologii zdrowia
 • 1. Psychologia zdrowia: nowa dyscyplina
 • 2. Kluczowe podejścia do psychologii zdrowia
 • 3. Psychologia zdrowia a dyscypliny pokrewne
 • 4. Psychologia zdrowia w praktyce
 • 5. Szkolenie psychologów zdrowia
 • III. Krytyczne spojrzenie na badania nad zdrowiem
 • 1. Skutki błędów badawczych
 • 2. Trudność oceniania badań
 • 3. Sposób naukowa
 • 4. Odkrycie a weryfikacja
 • 5. Sposób eksperymentalna
 • 6. Najczęstsze pułapki w badaniach nad zdrowiem
 • IV. Psychobiologiczne systemy zdrowia i choroby
 • 1. Problem związku psychika-ciało
 • 2. Autonomiczny układ nerwowy
 • 3. Połączenie pomiędzy autonomicznym i ośrodkowym układem nerwowym
 • 4. Układ podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy
 • 5. Układ odpornościowy
 • V. Wykorzystanie różnych form terapii psychologicznej i behawioralnej w psychologii zdrowia
 • 1. Schemat biomedyczny a schemat biopsychospołeczny
 • 2. Koncepcje wpływu mechanizmów psychospołecznych na zdrowie
 • 3. Behawioralny schemat terapii
 • 4. Właściwości terapii behawioralnej
 • 5. Podstawowa metoda: trening relaksacyjny
 • 6. Leczenie ekspresyjna a psychologia zdrowia
 • VI. Spojrzenie na lekarzy i pacjentów z perspektywy poznawczo-społecznej
 • 1. Przetwarzanie informacji a rozumowanie medyczne
 • 2. Radzenie sobie z chorobą
 • 3. Rola personelu medycznego
 • 4. Przestrzeganie zaleceń medycznych
 • VII. Stres a zdrowie
 • 1. Natura stresu
 • 2. Schemat stresu
 • 3. Wsparcie społeczne
 • 4. Radzenie sobie w przypadkach trudnych
 • 5. Zmaganie się ze stresem
 • VIII. Czynniki powiązane ze stylem życia i: zdrowie, jedzenie i ćwiczenia fizyczne
 • 1. Zapobieganie chorobom związanym ze stylem życia
 • 2. Odżywianie
 • 3. Kontrola wagi ciała
 • 4. Otyłość
 • 5. Zaburzenia odżywiania
 • 5. Ćwiczenia fizyczne
 • 6. Wdrażanie zdrowego stylu życia
 • IX. Style życia II: niewidoczne narkotyki
 • 1. Uzależnienie od narkotyków
 • 2. Nikotyna
 • 3. Alkohol
 • X. Ból i psychologia zdrowia
 • 1. Biomedyczny schemat bólu
 • 2. Aktywność dróg bólowych a ból
 • 3. Szersze spojrzenie na zjawisko bólu
 • 4. Opis przypadku terapii bólu
 • 5. Bóle głowy
 • XI. Współczesne epidemie: choroby układu krążenia
 • 1. Stwardnienie tętnic
 • 2. Nadciśnienie pierwotne: podejście psychologiczne
 • 3. Choroba wieńcowa: podejście psychologiczne
 • XII. Rak i AIDS: choroby siejące strach
 • 1. Rak
 • 2. Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • XIII. Szersze wykorzystanie psychologii zdrowia
 • 1. Psychologia zdrowia a zespół skroniowo-żuchwowy
 • 2. Psychologia zdrowia a chirurgia plastyczna
 • 3. Rola psychologa w chirurgii stomatologicznej
 • 4. Psychologia zdrowia a choroby skóry
 • 5. Psychologia zdrowia a astma
 • 6. Psychologiczne podejście do cukrzycy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .