psychologia zdrowia co to znaczy
Co znaczy Psychologia zdrowia?. Co to jest psychologii zdrowia! Podręcznik: - przedstawia.

Czy pomocne?

Psychologia zdrowia

Definicja z ang. health Psychology, z niem. Gesundheitspsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,371 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: psychologia zdrowia
ISBN: ISBN 83-01-15050-1
Opis: Nowatorski, osadzony w polskich realiach książka do psychologii zdrowia! Podręcznik: - przedstawia podstawowe definicje i koncepcje dyscypliny i jej osiągnięcia badawcze i praktyczne; - prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne i wyniki badań autorów polskich i zagranicznych; - wskazuje na powiązania psychologii zdrowia z innymi dziedzinami psychologii i praktyki terapeutycznej, kładąc nacisk na interdyscyplinarną współpracę; - pomaga kształtować umiejętności interpretowania zjawisk zdrowotnych dzięki różnych ujęć i podejść i krytycznego myślenia o problemach zdrowia i choroby; - prezentuje zagadnienia diagnozy i interwencji na rzecz promocji zdrowia, jego ochrony, zapobiegania zaburzeniom i psychologicznej pomocy w toku terapii i organizacji leczenia. książka jest dostosowany do aktualnych programów szkół wyższych. Przeznaczony jest przede wszystkim dla rosnącej liczby studentów psychologii, wybierających psychologię zdrowia jako element swojej specjalizacji zawodowej. [...] książka jest pomyślany tak, by mogli z niego korzystać również studenci innych kierunków, mających w programie zagadnienia psychologii zdrowia: medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki, socjologii, zdrowia publicznego – w szczególności studiujący zagadnienia nowoczesnego rozwiązywania problemów zdrowotnych osób, grup i instytucji.
Spis treści:
  • 1. Narodziny i rozwój psychologii zdrowia 2. Psychologia zdrowia jako tematyka wykorzystywana 3. Koncepcje i definicja zdrowia w psychologii i naukach pokrewnych 4. Modele i podejścia wykorzystywane w psychologii zdrowia 5. Schemat salutogenetyczny i jego znaczenie dla psychologii zdrowia 6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby 7. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby 8. Modele społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne i zmianę zachowań 9. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego 10. Psychologiczno-społeczny kontekst zdrowia i choroby 11. Psychologiczne systemy chorób i dysfunkcji somatycznych 12. Psychologiczne następstwa choroby 13. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja 14. Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej 15. Psychologiczna problematyka kontaktu doktor – pacjent 16. Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby i kontekstu zdrowia 17. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia 18. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny 19. Kontekst metodologiczny psychologii zdrowia Zakończenie Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .