psychologia zdrowia wybrane co to znaczy
Co znaczy wybrane zagadnienia?. Co to jest podejściu do problematyki związanej ze zdrowiem i.

Czy pomocne?

Psychologia zdrowia - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Health psychology - selected issues, z niem. Gesundheitspsychologie - ausgewählte Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSH-E, Łódź 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka,183 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: psychologia zdrowia wybrane
ISBN: ISBN 83-7405-118-3
Opis: Dzięki przemianom, jakie dokonały się w ostatnich czasach w podejściu do problematyki związanej ze zdrowiem i chorobą coraz większa liczba osób zajmujących się pomocą chorym odczuwa potrzebę zdobywania wiedzy psychologicznej. Jestem przekonany, iż wiedza ta nie powinna być jedynie przedmiotem do ''zaliczenia'' (i zapomnienia) w trakcie studiów, ale rodzajem propozycji, która — o ile zostanie przyswojona i odpowiednio ''przepracowana'' - może sporo zmienić w odbiorze osób chorych i samego siebie. Mówiąc o ''przepracowaniu'' zdobywanej wiedzy mam na myśli własne refleksje i intuicje powstałe po zapoznaniu się z proponowanym materiałem. Takie przepracowanie jest przeciwieństwem bezrefleksyjnego i mechanicznego przyswajania wiedzy, które niczego nie zmienia w funkcjonowaniu człowieka. Książka dla studentów pielęgniarstwa powstał jako zaproszenie do własnej refleksji nad psychika człowieka, jego zdrowiem i chorobą, i tylko tak przyjęty może okazać się użyteczny. Studenci pielęgniarstwa w trakcie ćwiczeń, wykładów i konsultacji wielokrotnie wspominają o specyfice własnego funkcjonowania zawodowego, która z jednej strony jest dla nich źródłem satysfakcji, z drugiej z kolei źródłem stresu. Mówią także o tym, jak trudno jest czasami zrozumieć i zaakceptować sporo ludzkich zachowań. Mam nadzieję, iż niniejsza podręcznik choć trochę pomoże osobom pracującym z chorymi, zarówno w relacjach z pacjentami, jak i samym sobą. Z niezwykle bogatej wiedzy psychologicznej należało wybrać tematy, które w największym stopniu wiążą się ze specyfiką problemów, z którymi mogą zetknąć się osoby pomagające chorym. Podręcznik złożony jest z wprowadzenia i sześciu rozdziałów. We wprowadzeniu zawarta jest podstawowa wiedza dotycząca psychologii jako dziedziny nauki i praktyki. Rozdział pierwszy wprowadza w problematykę dotyczącą osobowości człowieka, relacji interpersonalnych, postaw i systemów obronnych. Rozdział drugi przybliża kluczowe założenia i obszary zainteresowania psychologii zdrowia. Następny rozdział opisuje problematykę stresu i radzenia sobie. Rozdział czwarty mówi o zmaganiu się człowieka z chorobą, a piąty o kryzysie psychologicznym, uzależnieniach (głównie o uzależnieniu od alkoholu) i przemocy. Ostatni rozdział poświęcony jest zasobom osobistym i problematyce jakości życia. Każdy z rozdziałów rozpoczyna krótki wstęp, a kończą pytania powiązane z omawianą problematyką. Dla zainteresowanych podano także listę lektur umożliwiających pogłębienie wiedzy.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .