psychologiczne co to znaczy
Co znaczy egzystencjalne problemy człowieka?. Co to jest dorosłość, starość i sędziwość, a więc.

Czy pomocne?

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego

Definicja z ang. Psychological and existential problems of human adult, z niem. Psychologische und existentiellen Probleme der erwachsenen Menschen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,265 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: psychologiczne
ISBN: ISBN 83-233-2041-1
Opis: Dziedzina, którą zawiera tom, to: dorosłość, późna dorosłość, starość i sędziwość, a więc etapy w biegu życia człowieka, gdzie coraz wyraźniej zza pytań dotyczących codzienności i jej problemów wyłania się niepokój egzystencjalny. Ludzkie, ''moje'' istnienie w jego przemijalności, zmienności, problem utraty, bilans życiowy, problem sensu – to tylko wybrane ze źródeł tego niepokoju. Problematyka psychologiczna wyznaczona poprzez te pytania dobitnie ujawnia niesamodzielność psychologii jako nauki szczegółowej. Stawianie określonych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi sensowne i rzetelne jest jedynie wówczas, gdy znajduje oparcie w koncepcji człowieka jako bytu. Podstawowe pytania filozofii człowieka stają się w ten sposób naturalnym źródłem pytań formułowanych poprzez psychologię.
Spis treści:
  • 1. Wprowadzenie 2. Przypadek egzystencjalna człowieka w wieku dojrzałym 3. Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej 4. O wierności 5. Zobowiązanie 6. Problematyka filozofii jednoczącej u człowieka dorosłego 7. Doświadczenie absurdu jako przestrzeń integrująca świadomość egzystencjalną człowieka dorosłego z jego doświadczeniem religijnym 8. ''Cieniu'' odejdź w cień. O rzeczach, o których nie chcemy pamiętać 9. Czy twórczość jest słowem dojrzałości człowieka dorosłego? 10. Gry i zabawy człowieka dorosłego w świecie popkultury: poglądy Rogera Caillois - pół wieku później 11. O czym nie można milczeć, o tym wciąż trzeba uczyć się mówić: Podmiot wobec alternatywy mówić - milczeć 12. Maska w życiu człowieka dorosłego 13. Wymiary cielesności. Doświadczanie ciała w okresie starości 14. O stawaniu się twórcą - od ekspresji osobowości do dzieła Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .