psychologiczny wymiar co to znaczy
Co znaczy wymiar zdrowia, kryzysu i choroby?. Co to jest choroby pod redakcją Doroty Kubackiej.

Czy pomocne?

Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby

Definicja z ang. Psychological dimensions of health and illness crisis, z niem. Psychologische Dimensionen von Gesundheit und Krankheit Krise.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,294 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: psychologiczny wymiar
ISBN: ISBN 83-233-2024-1
Opis: Robota zbiorowa Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby pod redakcją Doroty Kubackiej-Jasieckiej i Tadeusza Mariana Ostrowskiego stanowi wartościowe poznawczo i istotne dla celów aplikacyjnych opracowanie wielu zagadnień z zakresu psychologii klinicznej, dotyczących zdrowia i jego zaburzeń w wymiarze somatycznym i psychologicznym (...). Podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom psychologów, pedagogów, lekarzy i studentów różnych specjalności, a jej treść odzwierciedla współczesne kierunki poszukiwań badawczych zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym (...). Na publikację złożony jest trzynaście starannie opracowanych, a jednocześnie tematycznie ważnych artykułów, dotyczących psychologii zdrowia, kryzysów psychologicznych i chorób somatycznych (...). Niewątpliwym walorem książki tj., iż zawarte w niej opracowania zostały napisane przez znakomitych psychologów teoretyków i praktyków, pracujących w różnych ośrodkach akademickich Polski.
Spis treści:
  • Część I. ZDROWIE Zmienność wymiarów zdrowia na przestrzeni życia człowieka Wymiar noetyczno-duchowy i jego znaczenie dla zdrowia jednostki na przykładzie wolontariuszy pracujących w hospicjum
  • Cześć II. KRYZYS EMOCJONALNY Kryzys emocjonalny i interwencja kryzysowa – spojrzenie z perspektywy zagrożenia Ja i poczucia tożsamości Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu Kryzys psychiczny u bliskich chorego somatycznie Niespójność osobowości jako czynnik ryzyka rozwoju symptomów zaburzenia po stresie traumatycznym Jawne i ukryte aspekty postawy wobec ofiar gwałtu
  • Cześć III. CHOROBA SOMATYCZNA Poczucie koherencji a postawa wobec choroby i subiektywna percepcja ograniczeń związanych z przebytym zawałem serca Predyktory postawy wobec choroby niedokrwiennej serca Represyjny styl radzenia sobie ze stresem a emocje u osób po zawale serca (porównanie operacjonalizacji Weinbergera i Spielbergera) Lęk i nadzieja u chorych po zawale serca Znaczenie poczucia własnej skuteczności w kształtowaniu obrazu siebie i jakości związku małżeńskiego przez kobiety po mastektomii Problemy psychospołeczne kobiet przygotowywanych do amputacji gruczołu piersiowego Abstracts Indeks rzeczowy Indeks nazwisk Biogramy autorów

Czym jest znaczenie w Słownik na P .