psychoterapia praktyka co to znaczy
Co znaczy praktyka. Podręcznik akademicki?. Co to jest przedstawiają podstawowe i specyficzne.

Czy pomocne?

Psychoterapia - praktyka. Podręcznik akademicki.

Definicja z ang. Psychotherapy - Practice. Academic handbook., z niem. Psychotherapie - Praxis. Academic Handbuch..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Eneteia, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,643 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.23 kg
Zagadnienia: psychoterapia praktyka
ISBN: ISBN 83-85713-62-X
Opis: To jest prawdziwie akademicki książka. Autorzy przedstawiają podstawowe i specyficzne szkoły terapeutyczne, dokonując wszechstronnej analizy zjawisk zachodzących w toku psychoterapii i dotyczących różnych zaburzeń. Dzięki ich praktycznemu, dydaktycznemu i badawczemu doświadczeniu książka ten prezentuje wysoki poziom merytoryczny. Prof. dr hab. HELENA SĘK, Uniwersytet Adama Mickiewicza Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Trzytomowy książka psychoterapii, obejmujący zagadnienia teorii, praktyki i badań i szkolenia ma wysokie walory dydaktyczne i naukowe. Wychodzi naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu na wiedzę z dziedziny psychoterapii. Adresowany jest do studentów psychologii i medycyny, osób specjalizujących się w psychologii klinicznej i psychiatrii, zdobywających certyfikat z psychoterapii, uczestników różnych szkoleń podyplomowych i in. Prof. dr hab. ANDRZEJ JAKUBIK Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Drugi tom zawiera wiadomości o terapii grupowej, terapii rodzin, psychoterapii pacjentów schizofrenicznych i osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy, psychoterapii pacjentów depresyjnych, specyfice psychoterapii dzieci i młodzieży, osób z zaburzeniami odżywiania się, pacjentów po przebytej traumie, o pomocy psychologicznej osób, które doznały przemocy seksualnej, o psychoterapii osób z zaburzeniami seksualnymi, pacjentów doświadczających poczucia winy i chorych na nowotwór.
Spis treści:
  • Część I. PSYCHOTERAPIA GRUPOWA 1. Organizacja psychoterapii grupowej 2. Czynniki leczące w psychoterapii grupowej 3. Mechanizmy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej 4. Zadania i rola psychoterapeuty grupowego
  • Część II. Leczenie RODZIN 5. Psychoanalityczna leczenie rodzin 6. Behawioralno-poznawcza leczenie rodzin 7. leczenie rodzinna bazująca na doświadczaniu 8. Systemowa leczenie rodzin 9. Strukturalna leczenie rodzin 10. Strategiczna leczenie rodzin 11. Idee konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego w terapii rodzin
  • Część III. PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW SCHIZOFRENICZNYCH I OSÓB Z ZABURZENIAMI Z POGRANICZA NERWICY I PSYCHOZY 12. Podejście psychoanalityczne 13. Podejście behawioralno-poznawcze 14. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna 15. Psychoterapia podtrzymująca wykorzystywana wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii
  • Część IV. PSYCHOTERAPIA PACJENTÓW DEPRESYJNYCH 16. Podejście poznawczo-behawioralne 17. Podejście interpersonalne 18. Podejście psychodynamiczne 19. Bioenergetyka Lowena
  • Część V. INNE SPECYFICZNE PROBLEMY PSYCHOTERAPII 20. Psychoterapia dzieci i młodzieży 21. Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania 22. leczenie potraumatyczna 23. Pomoc psychologiczna po przeżyciu traumy seksualnej 24. Psychoterapia zaburzeń seksualnych 25. Robota psychoterapeutyczna z osobami doświadczającymi poczucia winy 26. Psychoterapia osób chorych na nowotwór Załącznik. Lista aktywności

Czym jest znaczenie w Słownik na P .