pytania odpowiedzi co to znaczy
Co znaczy odpowiedzi. Przygotowanie do?. Co to jest jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją.

Czy pomocne?

Pytania i odpowiedzi. Przygotowanie do Państwowego Egzaminu Lekarskiego.

Definicja z ang. Questions & Answers. Preparation for State Exam Medicine., z niem. Fragen und Antworten. Vorbereitung für Staatsexamen Medizin..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,240 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: pytania odpowiedzi
ISBN: ISBN 83-89581-27-2
Opis: Drodzy Czytelnicy! Opracowanie, które trzymacie w ręku, jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją skierowaną do osób przygotowujących się do Państwowego Egzaminu lekarskiego (LEP). Powstało ono z powodu pracy siedmiu osób, które włożyły ogromny wysiłek w jak najlepsze i w najwyższym stopniu rzetelne opracowanie blisko dwustu pytań i odpowiedzi razem z uzasadnieniami z dziewięciu dziedzin medycyny, objętych zakresem LEP. Autorzy tej publikacji są w większości studentami VI roku I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Jedna z osób jest stażystą, a druga od niedawna lekarzem. To właśnie młody wiek autorów i fakt, iż prawie każdy z nich ma przed sobą LEP, świadczy o nowatorskim charakterze tej publikacji. Wzorom innych państw, gdzie także studenci są autorami podręczników, stworzyliśmy książkę pisaną poprzez studentów dla studentów. Na uwagę zasługuje fakt, że recenzentami poszczególnych rozdziałów byli młodzi lekarze w trakcie specjalizacji albo dopiero co po jej zakończeniu. Pytania zawarte w tym opracowaniu powstały z powodu analizy zbiorów zagadnień, jakie pojawiły się na egzaminach wstępnych na specjalizacje w latach ubiegłych. Zbiory te zostały odtworzone poprzez osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji i udostępnione na różnych portalach internetowych i listach dyskusyjnych. W tym miejscu chcielibyśmy tym osobom podziękować, bo bez nich niniejsze opracowanie byłoby na pewno uboższe. Opracowanie obejmuje zestaw pytań i odpowiedzi z uzasadnieniami. Pytania pogrupowane są tematycznie, tak by ułatwić powtarzanie opanowanego materiału z danej dziedziny. Niekiedy jedno uzasadnienie dotyczy odpowiedzi na dwa albo więcej pytań. Większość uzasadnień rozszerza poruszane w pytaniach zagadnienia, tak by osoba przygotowująca się do LEP mogła w sposób kompleksowy ugruntować własną wiedzę. Na końcu opracowania znajduje się test zbiorczy, który - mamy nadzieję — okaże się pomocny w sprawdzeniu własnej wiedzy. Odpowiedzi na wszystkie pytania z testu zbiorczego można znaleźć w uzasadnieniach z części pierwszej. W naszej opinii wybrane pytania tu zawarte nie powinny się znaleźć w teście wskutek zbyt dużej szczegółowości, niejednoznaczności albo braku celowości dysponowania taką wiedzą poprzez młodego lekarza rozpoczynającego praktykę zawodową. Niemniej jednak, kierując się obserwacją dotychczas przeprowadzanych egzaminów wstępnych na specjalizacje i pierwszego LEP, uznaliśmy, iż zasadne jest umieszczenie w opracowaniu także takich pytań, by osoba przygotowująca się do LEP nie była zaskoczona w czasie egzaminu, a pytania w sposób w najwyższym stopniu zbliżony oddawały charakter testu i zakres zagadnień. Wszystkie omówienia powstały na podstawie rzetelnej lektury wielu materiałów źródłowych, których lista znajduje się na końcu każdego rozdziału. Staraliśmy się nie pozostawiać niejednoznaczności, aczkolwiek co do części zagadnień odpowiedzi różniły się w zależności od źródła, gdzie były sprawdzane. A jak pokazuje przykład pierwszego LEP, który odbył się w listopadzie 2004 r., zdarza się czasem, iż odpowiedź na dane pytanie dezaktualizuje się. Tym samym autorzy proszą o rozważne podchodzenie do pytań i odpowiedzi zebranych w opracowaniu, a wiedza w nim zawarta w żadnym przypadku nie może stanowić podstawy podejmowania decyzji klinicznych poprzez lekarza. Wierzymy, iż niniejsze opracowanie uzupełni lukę na rynku wydawniczym, a przede wszystkim pomoże Wam przygotować się do LEP. Mamy nadzieję, iż skłoni także przyszłych autorów pytań opracowywanych dla LEP do rzetelnego ich układania, a być może pobudzi również innych do napisania podobnych opracowań. Za wszelakie uwagi, krytykę i porady, które prosimy przysyłać pod adresem redakcji, serdecznie dziękujemy. Z nadzieją, iż będzie LEP-iej Autorzy
Spis treści:
 • Autorzy
 • Wstęp
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Ginekologia i położnictwo
 • Chirurgia
 • Anestezjologia i Intensywna leczenie
 • Psychiatria
 • Prawo medyczne i Bioetyka
 • Test zbiorczy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .