radiodiagnostyka głowy szyi co to znaczy
Co znaczy Radiodiagnostyka głowy i szyi?. Co to jest niezbędna w pracy lekarzy, przede wszystkim.

Czy pomocne?

Radiodiagnostyka głowy i szyi

Definicja z ang. Radiology of the head and neck, z niem. Radiologie des Kopfes und des Halses.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,364 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 1.44 kg
Zagadnienia: radiodiagnostyka głowy szyi
ISBN: ISBN 83-88063-58-8
Opis: Diagnostyka radiologiczna schorzeń głowy i szyi jest niezbędna w pracy lekarzy, przede wszystkim laryngologów, neurologów, neurochirurgów, okulistów i stomatologów. Stanowi ona jednak duże wyzwanie ze względu na wysoki stopień trudności, mnogość możliwych zmian patologicznych i ich obrazów radiologicznych, a również złożoność budowy anatomicznej tej okolicy ciała. Dlatego też współudział radiologa w procesie diagnostycznym większości zmian patologicznych głowy i szyi jest nieodzowny. Niniejsza podręcznik adresowana jest do szerokiego grona lekarzy i studentów wydziałów lekarskich i stomatologicznych. Na rynku polskim nie było dotychczas podręcznika z zakresu diagnostyki radiologicznej głowy i szyi, szeroko uwzględniającego wykorzystanie takich technik obrazowania jak spiralna tomografia komputerowa, ultrasonografia i tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego, które to techniki umożliwiają dokładną ocenę struktur i patologii części twarzowej czaszki. Podręcznik napisana jest językiem zwięzłym i przejrzystym. Uwzględnia nowoczesne techniki w radiologicznej diagnostyce różnicowej. Dobrej jakości zdjęcia, tabele i logiczne zestawienia dopełniają jej całość. Zadaniem redaktora wydania polskiego, prócz opracowania wiernego przekładu książki, było także dostosowanie angielskiej nomenklatury oryginału do używanej w naszym państwie, bo istnieją między nimi pewne różnice. Kluczowym celem podręcznika jest kompleksowe przedstawienie diagnostyki radiologicznej głowy i szyi, bo istniejące dotychczas na rynku opracowania traktują oddzielnie zagadnienia dotyczące laryngologii, okulistyki, stomatologii czy neurologii. Podręcznik ta umożliwi więc całościowe spojrzenie na problem, zwłaszcza lekarzom radiologom, i umożliwi lekarzom praktykom, a również rezydentom i studentom poszerzenie wiedzy z zakresu sąsiadujących specjalności. Prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło. Specjalista radiolog
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Podstawy techniczne
 • 3. Przedni dół czaszki
 • 4. Środkowy dół czaszki i ucho środkowe
 • 5. Przewód słuchowy wewnętrzny, kąt mostowo-móżdżkowy, błędnik
 • 6. Nosogardziel i jama nosowa
 • 7. Zatoki przynosowe i szkielet części twarzowej czaszki
 • 8. Oczodół
 • 9. Przestrzeń przygardłowa i struktury głębokie szyi
 • 10. Gruczoły ślinowe
 • 11. Staw skroniowo-żuchwowy
 • 12. Jama ustna, część ustna gardła i dno jamy ustnej
 • 13. Część krtaniowa gardła i krtań
 • 14. Tkanki miękkie szyi
 • 15. Przestrzeń przedkręgowa, tchawica i przełyk

Czym jest znaczenie w Słownik na R .