gruczołu krokowego co to znaczy
Co znaczy Rak gruczołu krokowego?. Co to jest leczeniu raka gruczołu krokowego, schorzenie jest to.

Czy pomocne?

Rak gruczołu krokowego

Definicja z ang. Prostate cancer, z niem. Prostatakrebs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,206 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: gruczołu krokowego
ISBN: ISBN 83-8258-354-4
Opis: Mimo znacznego postępu, jaki dokonał się w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego, schorzenie jest to nadal wyzwaniem dla urologów i onkologów. Gdyż częstość tej choroby przybiera rozmiary epidemii, szczególnie ważne jest jej wczesne wykrywanie i właściwe leczenie. Podręcznik ''Rak gruczołu krokowego'' pod redakcją prof. Davida Kirka, będąca efektem współpracy międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się leczeniem tego nowotworu, przedstawia aktualny stan wiedzy na temat raka gruczołu krokowego. Tj. opracowanie przeznaczone dla lekarzy urologów i onkologów. Racjonalny model postępowania z pacjentem powinien się opierać na zrozumieniu patofizjologii choroby. Te zagadnienia, razem z przeglądem obecnego statusu markerów nowotworowych i podstaw endokrynologii, przedstawiono w początkowych rozdziałach książki. Dalej autorzy prezentują aktualne poglądy dotyczące wczesnej diagnostyki, leczenia chirurgicznego i radioterapii niezaawansowanego raka gruczołu krokowego razem z omówieniem kontrowersji, jakie budzi radykalne i często agresywne leczenie. Następnie przedstawiono praktyczne aspekty postępowania w przypadku choroby zaawansowanej miejscowo i uogólnionej, a również opornej na leczenie hormonalne. Ostatni rozdział stanowi zarys nowych strategii terapeutycznych i diagnostycznych, z którymi wiąże się największe nadzieje.
Spis treści:
 • Etiologia i występowanie raka gruczołu krokowego
 • Patomorfologia raka gruczołu krokowego
 • Rozważania na temat swoistego antygenu sterczowego
 • Czynność gruczołów dokrewnych w raku gruczołu krokowego
 • Rozpoznawanie wczesnej postaci raka gruczołu krokowego
 • Wczesny rak gruczołu krokowego - aktywne monitorowanie czy wczesne aktywne leczenie?
 • Leczenie chirurgiczne wczesnego raka gruczołu krokowego
 • Radioterapia
 • Leczenie choroby naciekającej i przerzutowej
 • Leczenie raka gruczołu krokowego opornego na terapię hormonalną
 • Nowe perspektywy w leczeniu raka gruczołu krokowego

Czym jest znaczenie w Słownik na R .