ręczne dźwiganie ciężarów co to znaczy
Co znaczy ciężarów. Materiały dydaktyczne z?. Co to jest podstawowych informacje z zakresu budowy i.

Czy pomocne?

Ręczne dźwiganie ciężarów. Materiały dydaktyczne z zakresu biomechaniki i technik transportu ręcznego.

Definicja z ang. Manual lifting weights. Teaching materials in the field of biomechanics and manual handling techniques., z niem. Manuelle Gewichte zu heben. Materialien auf dem Gebiet der Biomechanik und der manuellen Handhabung Techniken lehren..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,72 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.11 kg
Zagadnienia: ręczne dźwiganie ciężarów
ISBN: ISBN 83-86052-93-7
Opis: Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych informacje z zakresu budowy i funkcjonowania układu ruchu człowieka (szczególnie elementów związanych z kręgosłupem) i najprostszych zasad poprawnego fizjologicznie wykorzystania tego układu w pracach związanych z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów. Gdyż jednak w końcowym efekcie o obciążeniu układu ruchu i związanych z nim dolegliwościach decyduje nie tylko sprawność i umiejętności pracownika, ale także całokształt stanowiska pracy (zależny od pracodawcy), w opracowaniu zamieszczono szereg elementarnych zaleceń z dziedziny ergonomii. Zalecenia te, opracowane na podstawie materiałów Międzynarodowego Biura Pracy powinny pomóc w redukcji zbędnych czynności ręcznego podnoszenia i przenoszenia, jak także ułatwić wykonanie tych, których nie można wyeliminować. W Aneksie autor podał także:: - ręczne przenoszenie/przewożenie ciężarów (mężczyźni); - wykaz prac wzbronionych kobietom;wykaz prac wzbronionych młodocianym.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na R .