rehabilitacja kardiologiczna co to znaczy
Co znaczy kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń?. Co to jest kardiologii inwazyjnej i istotnych zmian.

Czy pomocne?

Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych

Definicja z ang. Cardiac Rehabilitation - the use of physical exercises, z niem. Kardiologische Rehabilitation - die Verwendung von Körperübungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,294 str., Wymiary: 155 x 230 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: rehabilitacja kardiologiczna
ISBN: ISBN 83-915185-7-4
Opis: Przełom XX i XXI wieku to czas burzliwego rozwoju kardiologii inwazyjnej i istotnych zmian postępowania w ostrych stanach kardiologicznych, szczególnie w udrażnianiu albo omijaniu zwężeń albo niedrożności miażdżycowo zmienionych tętnic. Koniec XX wieku znamionował też wielki postęp w leczeniu zachowawczym. To spowodowało nowe spojrzenie na choroby układu krążenia i stworzyło wielkie możliwości terapeutyczne, które natychmiast wprowadzono do praktyki klinicznej. Wieloośrodkowe, międzynarodowe, wiarygodne badania naukowe potwierdzają słuszność i skuteczność nowoczesnej diagnostyki i terapii. Efektem medycznego postępowania zachowawczego i interwencyjnego są dziesiątki a nawet setki tys. chorych, którym nie tylko uratowano życie, ale stworzono nadzieję dalszego funkcjonowania w życiu codziennym. Postęp w leczeniu, poza blaskami, ma także i cienie, z którymi najważniejszy podmiot, to jest nasz pacjent, nie może sobie poradzić, jeśli zostanie pozostawiony sam sobie. Dotychczasowy tryb opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi nie zdaje egzaminu i nie spełnia oczekiwań rzeszy naszych pacjentów. Czy tak być musi?! Nie, i to zdecydowanie nie! Ocena kompleksowej rehabilitacji realizowanej w oparciu nie tylko o tak zwany twarde dowody naukowe, ale także o indywidualnie odczuwane korzyści w przywracaniu utraconej sprawności pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu, chorobami neurologicznymi i innymi, udowodniła, iż to postępowanie jest niezbędnym elementem terapeutycznym. Nie tylko zmniejsza szkody i przywraca utraconą sprawność, ale głównie przywraca wiarę w sedno życia i otwiera osobom przewlekle chorym nowe możliwości ich funkcjonowania jako pełnoprawnych członków społeczeństwa. Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej nie pozostaje w tyle za swoją starszą siostrą, ale wnosiła i wnosi nowe wartości w rozwój rehabilitacji i wychodzi naprzeciw nowoczesnej kardiologii. Jak każda dziedzina nauki jest modyfikowana i przystosowywana do aktualnych potrzeb. Najważniejszą rolę w upowszechnianiu wiedzy, i możliwości jej praktycznego stosowania powinny spełniać posiedzenia naukowo-szkoleniowe i publikacje artykułów naukowych i opracowań monograficznych. Oddawana do rąk czytelników podręcznik realizuje te oczekiwania i niewątpliwie wzbogaci majątek naukowy dotyczący kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Układ krążenia a wysiłek fizyczny
 • Miejsce aktywności fizycznej w programie rehabilitacji kardiologicznej
 • Badanie chorego kwalifikowanego do ćwiczeń fizycznych programu rehabilitacji kardiologicznej
 • Zwiększanie aktywności fizycznej w okresie szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej
 • Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej
 • Zalecanie samodzielnej aktywności fizycznej chorym rehabilitowanym z powodu chorób układu krążenia
 • Wykorzystywanie ćwiczeń fizycznych u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych po ostrym zespole wieńcowym
 • Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych
 • Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych z niewydolnością serca
 • Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji wybranych grup chorych po leczeniu zabiegowym
 • Wykorzystywanie ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych
 • Kierowanie programem rehabilitacji
 • Wykorzystywane skróty
 • Skorowidz przedmiotowy

Czym jest znaczenie w Słownik na R .