rehabilitacja ginekologii co to znaczy
Co znaczy ginekologii i położnictwie?. Co to jest Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie.

Czy pomocne?

Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie

Definicja z ang. Rehabilitation in gynecology and obstetrics, z niem. Rehabilitation in der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Kraków, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,159 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: rehabilitacja ginekologii
ISBN: ISBN 83-89121-47-6
Opis: Opracowany sporo lat temu program nauczania przedmiotu ''Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie'', przeznaczony dla studentów kierunku fizjoterapia, skłonił autorkę programu do przygotowania pracy obejmującej łącznie tematykę teoretyczną i praktyczną z zakresu tej problematyki. Celem proponowanej pozycji jest zapoznanie studentów i możliwość lepszego opanowania przez nich zagadnień rehabilitacji kobiet w sytuacjach chorób ginekologicznych, jak także postępowania ruchowego w okresie ciąży, porodu i połogu. W niniejszej pracy autorka przedstawia tylko niezbędne zagadnienia teoretyczne z ginekologii i położnictwa, potrzebne do uzasadnienia celów i metod postępowania rehabilitacyjnego w oparciu o analizę dostępnej literatury krajowej i zagranicznej. Tematyka ta dotyczy ginekologii zachowawczej i operacyjnej i przebiegu ciąży, porodu i połogu, a jej znajomość będzie przydatna studentom fizjoterapii studiów magisterskich dziennych i wieczorowych i licencjackich. Treści praktyczne obejmują cele i zadania stosowanych metod rehabilitacji w ginekologii, kinezystymulację w okresie ciąży o przebiegu fizjologicznym i patologicznym, psychoprofilaktykę porodową, terapię ruchem w połogu i rodzaje ćwiczeń i sposób ich zastosowania. Zdaniem autorki takie ujęcie problematyki rehabilitacji w ginekologii i położnictwie jest uzasadnione, bo studenci fizjoterapii posiadają już informacje pomiędzy innymi z takich przedmiotów, jak: anatomia, fizjologia, biologiczny rozwój człowieka, patofizjologia, psychologia, rehabilitacja w kardiologii, pulmonologii, chirurgii, a przede wszystkim kinezyterapia, fizykoterapia i masaż. Z tego też powodu zostały pominięte przykłady ćwiczeń i dokładne ich opisanie. Prezentowany książka może stanowić ważną pomoc w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń klinicznych dla studentów kierunku fizjoterapii albo specjalistów z rehabilitacji, jak także dla absolwentów tego kierunku, zajmujących się profilaktyką i terapią kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi i w stanie ciąży, porodu czy połogu. Jadwiga Kozłowska
Spis treści:
  • 1. Rys historyczny rehabilitacji ruchowej w ginekologii i położnictwie 2. Niektóre zagadnienia z anatomii narządu rodnego 3. Czas życia kobiety 4. Ginekologia zachowawcza 5. Ginekologia operacyjna 6. Czas ciąży – postępowanie ruchowe 7. Fizjologia porodu i postępowanie wg zasad psychoprofilaktyki 8. Fizjopatologia okresu połogu – postępowanie rehabilitacyjne

Czym jest znaczenie w Słownik na R .