resocjalizacja teoretyczne co to znaczy
Co znaczy teoretyczne podstawy oraz przykłady?. Co to jest stanowili praktycy pracujący z młodzieżą.

Czy pomocne?

Resocjalizacja - teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań

Definicja z ang. Rehabilitation - theoretical basis and examples of program impacts, z niem. Rehabilitation - theoretische Grundlagen und Beispiele von Programmwirkungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,216 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: resocjalizacja teoretyczne
ISBN: ISBN 83-86770-87-2
Opis: Pragnąłbym, by najliczniejszą grupę Czytelników tej książki stanowili praktycy pracujący z młodzieżą, szczególnie zaś z młodzieżą wykolejoną. Druga grupa Czytelników, do których książkę tę adresuję, to studenci pedagogiki i psychologii, a szczególnie zaś ci, którzy specjalizuj ą się w dziedzinie resocjalizacji. Myślę, iż wiadomości zawarte na jej kartach zawierają niezbędną dla istoty resocjalizacji "gramatykę" przedmiotu. Zorientowanie się gdyż w uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju współczesnych poczynań resocjalizacyjnych stanowi jedynie słuszną drogę do uaktywnienia własnej wyobraźni tak, by mogła ona utworzyć skuteczne impulsy do stymulowania i poprawiania w najwyższym stopniu subtelnego i złożonego wymiaru struktury duchowej człowieka, jaki stanowi domena sądów, ocen i wartości moralnych.
Spis treści:
  • 1. Mechanizmy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych
  • 2. Źródła intelektualne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych
  • 3. Psychodynamiczne metody oddziaływań resocjalizacyjnych
  • 4. Przykłady wykorzystania ekonomii punktowej w resocjalizacji
  • 5. Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka

Czym jest znaczenie w Słownik na R .