rozwój daje radość terapia co to znaczy
Co znaczy Terapia dzieci upośledzonych umysłowo?. Co to jest poziomów funkcjonowania dzieci głęboko.

Czy pomocne?

Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Definicja z ang. The development gives joy. Therapy mentally handicapped profound., z niem. Die Entwicklung gibt Freude. Therapie geistig behindert tief..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,255 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: rozwój daje radość terapia
ISBN: ISBN 83-87957-00-3
Opis: Celem książki "Rozwój daje radość" jest omówienie różnych poziomów funkcjonowania dzieci głęboko upośledzonych i przedstawienie zasad postępowania z nimi. Autorzy, prócz szczegółowego omówienia rozmaitych zajęć, między innymi: muzykoterapii, zajęć muzyczno-rytmicznych, stymulacji polisensorycznej, stymulacji wzroku i duchu, chromatoterapii, pracy nad poczuciem schematu ciała, przedstawiają: 1) podstawowe zasady postępowania dla nauczycieli i rodziców w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo; 2) propozycje prowadzenia dokumentacji dzieci wraz ze wzorami kart diagnostycznych; 3) udział rodziny w edukacji dziecka. Podręcznik jest podręcznikiem stanowiącym doskonalą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i rodziców, którzy podejmują się tak trudnego zadania, jakim jest leczenie dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.
Spis treści:
  • 1. Komunikacja
  • 2. Leczenie indywidualna
  • 3. Samodzielne jedzenie i kontrola potrzeb fizjologicznych
  • 4. Zajęcia w grupie
  • 5. Dokumentowanie pracy
  • 6. Zestawy ćwiczeń
  • Aneks: karty obserwacyjne

Czym jest znaczenie w Słownik na R .