ryzyko choroby nowotworowej co to znaczy
Co znaczy nowotworowej a narażenie na substancje?. Co to jest modeli umożliwiających określanie.

Czy pomocne?

Ryzyko choroby nowotworowej a narażenie na substancje chemiczne

Definicja z ang. The risk of cancer and exposure to chemicals, z niem. Das Risiko von Krebs und Exposition gegenüber Chemikalien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,153 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: ryzyko choroby nowotworowej
ISBN: ISBN 83-86052-49-X
Opis: W pracy przedstawiono zasady powstawania matematycznych modeli umożliwiających określanie zależności pomiędzy wielkością narażenia na kancerogenne substancje chemiczne a prawdopodobieństwem stworzenia określonego nowotworu. Szczegółowa badanie przypadków narażenia zawodowego na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i na arsen nieorganiczny ilustruje systemy tworzenia odpowiednich modeli. Zamieszczone szczegółowe opracowanie modelu liniowego dla narażenia na epichlorohydrynę i modelu nieliniowego dla narażeń na formaldehyd ułatwią Czytelnikowi samodzielne obliczanie ryzyka kancerogennego dla innych substancji i na podstawie innych modeli dawka-odpowiedź.
Spis treści:
  • 1. Biologia nowotworów w aspekcie szacowania ryzyka
  • 2. Ocena ryzyka dla zdrowia ludzi narażonych na kancerogenne substancje chemiczne
  • 3. Modele matematyczne w ilościowej ocenie ryzyka
  • 4. Typy danych stanowiących podstawę modelowania ryzyka
  • 5. Przykłady modelowania ryzyka
  • 6. Dyskusja dotycząca paradygmatu ilościowej oceny ryzyka zdrowotnego

Czym jest znaczenie w Słownik na R .