schizofrenia kultura co to znaczy
Co znaczy kultura i subiektywność - na krawędzi?. Co to jest pytania dotyczące wzajemnych.

Czy pomocne?

Schizofrenia, kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia

Definicja z ang. Schizophrenia, Culture, and Subjectivity - on the edge of experience, z niem. Schizophrenie, Kultur, und Subjektivität - am Rande der Erfahrung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Libron, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,404 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: schizofrenia kultura
ISBN: ISBN 83-921494-7-5
Opis: Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów zadają zasadnicze pytania dotyczące wzajemnych oddziaływań między doświadczaniem schizofrenii, kulturą a relacjami interpersonalnymi. Robota opiera się na badaniach terenowych i klinicznych, w których wykorzystano zarówno wiedzę medyczną, jak i najnowsze teorie kultury i podmiotowości powstałe w antropologii kulturowej i psychologii. Po książkę powinni sięgnąć zarówno specjaliści kliniczni, jak i humaniści zainteresowani zrozumieniem trudnych do rozwikłania związków między doświadczeniem chorego, specyficznymi wyobrażeniami kulturowymi i życiem codziennym...   Dr Marcin Lubaś, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ Podręcznik ta stanowi sukces wspólnych wysiłków wielu wybitnych uczonych - antropologów, psychiatrów, psychologów i historyków - zmierzających do poznania schizofrenii, jej subiektywnego wymiaru i mechanizmów kulturowych kształtujących doświadczenie subiektywne. Bazując na badaniach przeprowadzonych w Australii, Bangladeszu, na Borneo, w Kanadzie, Kolumbii, Indiach, Indonezji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych i na Zanzibarze, zawarli w niej także krytyczną analizę wyników badań międzykulturowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Autorzy podzielają zainteresowanie subiektywnymi i interpretatywnymi aspektami choroby, chociaż wszyscy posługują się koncepcją schizofrenii skierowaną na jej wymiar biologiczny. Zaprezentowane przez nich teoretyczne ujęcie związku pomiędzy kulturą i subiektywnością powinno zainteresować przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Podręcznik ma charakter wielodyscyplinarny i została napisana w sposób zrozumiały dla szerokiego grona czytelników (także studentów). To publikacja o praktycznym znaczeniu nie tylko dla psychiatrów, ale również dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy na co dzień stykają się z problemami klinicznymi, pojawiającymi się na styku kultury i psychozy. - Uświadamia, iż kultura ma decydujące znaczenie w niemal każdym aspekcie schizofrenii, włączając w to rozpoznanie choroby, reakcje społeczne, wsparcie, piętno i jej konsekwencje - Objaśnia związek pomiędzy lokalnym światem osoby a subiektywnym doświadczeniem schizofrenii - Przedstawia główne znaczenie społecznego i kulturowego zaangażowania dla powrotu do zdrowia
Spis treści:
  • Przedmowa
  • CZĘŚĆ I. KULTURA, SELF I DOŚWIADCZENIE 1. Schizofrenia jako paradygmatyczny sytuacja dla rozumienia podstawowych ludzkich mechanizmów 2. Dochodzenie w sprawie udziału ''kultury'' w Międzynarodowych Badaniach nad Schizofrenią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 3. Kurt Schneider na Borneo: czy kryterium objawów pierwszorzędowych ma wykorzystanie u Ibańczyków? 4. Przeżywanie oszałamiającego świata: rola elementów znaczących we wczesnej psychozie w południowych Indiach
  • CZĘŚĆ II. CZTERY PODEJŚCIA DO BADANIA DOŚWIADCZENIA W SCHIZOFRENII 5. W kulturze i poza nią: etnograficzne sposoby interpretowania schizofrenii 6. Doświadczenia psychozy w kulturze jawajskiej: refleksje nad przypadkiem ostrej nawracającej psychozy we współczesnej Jogjakarcie w Indonezji 7. ''Mówić pięknie'' w Bangladeszu: subiektywność jako pagalami 8. Innowacyjna opieka dla bezdomnych chorych psychicznie w Bogocie, w Kolumbii 9. Objawy kolonializmu: treść i kontekst urojeń w poludniowo-zachodniej Nigerii w latach 1945-1960
  • CZĘŚĆ III. SUBIEKTYWNOŚĆ I UCZUCIA 10. Szaleństwo na Zanzibarze: studium żywego doświadczenia 11. Spór o podmiot i subiektywność: poetyka, polityka i charakterystyka pierwszoosobowych narracji osób ze schizofrenią 12. ''Objawy niekorzystne'', zdrowy rozsądek i kulturowe odkotwiczenie w wieku nowoczesnym 13. Subiektywne doświadczanie emocji w schizofrenii Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na S .