schizofrenia psychologia co to znaczy
Co znaczy psychologia i psychopatologia (wybrane?. Co to jest Tsirigotisa, która otrzymała nagrodę.

Czy pomocne?

SCHIZOFRENIA - psychologia i psychopatologia (wybrane zagadnienia psychologii w schizofrenii)

Definicja z ang. Schizophrenia - psychology and psychopathology (selected topics in psychology schizophrenia), z niem. Schizophrenie - Psychologie und Psychopathologie (ausgewählte Themen der Psychologie Schizophrenie).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,187 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: schizofrenia psychologia
ISBN: ISBN 83-86826-36-3
Opis: Podręcznik powstała na bazie pracy doktorskiej dr. Tsirigotisa, która otrzymała nagrodę im. P. Jansena za najlepszą, oryginalną pracę badawczą w 1997 r., przyznaną poprzez Zarząd Kluczowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Robota stanowi obszerne studium psychologii potrzeb ludzkich i wartości, z przeglądem najważniejszych koncepcji autorów polskich i zagranicznych. Podręcznik wypełnia lukę w piśmiennictwie światowym na temat struktury potrzeb i hierarchii wartości u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną. Publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy u osób uczących się psychiatrii i u wszystkich zainteresowanych problematyką psychologii potrzeb i wartości.
Spis treści:
  • Wstęp
  • 1. ZABURZENIA SCHIZOFRENICZNE 1.1. Historia poglądów na temat schizofrenii 1.2. Opis zaburzenia 1.3. Postacie schizofrenii 1.4. Niektóre koncepcje dotyczące natury i przebiegu schizofrenii 1.5. Schizofrenia paranoidalna (urojeniowa; schizophrenia paranoides) 1.6. Deficyt psychologiczny w schizofrenii
  • 2. POTRZEBY I WARTOŚCI A ZDROWIE PSYCHICZNE 2.1. Motywacja 2.2. Zagadnienie wartości ludzkich 2.3. Związki pomiędzy potrzebami i wartościami a zdrowiem psychicznym
  • 3. STAN BADAŃ NAD STRUKTURĄ POTRZEB I HIERARCHIĄ WARTOŚCI U OSÓB Z ROZPOZNANĄ SCHIZOFRENIĄ PARANOIDALNĄ. CEL BADAŃ 3.1. Stan badań nad strukturą potrzeb u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 3.2. Stan badań nad hierarchią wartości u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 3.3. Cel pracy
  • 4. METODOLOGIA BADAŃ 4.1. Zasady doboru grup. Charakterystyka badanych osób 4.2. Sposoby i sposób przeprowadzenia badań 4.3. Badanie statystyczna danych ilościowych
  • 5. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 5.1. Wyniki badań nad strukturą potrzeb u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 5.2. Wyniki badań nad hierarchią wartości u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 5.3. Związki pomiędzy potrzebami a wartościami u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną 5.4. Wyniki badań nad strukturą czynnikową hierarchii wartości i potrzeb u osób z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną
  • 6. DYSKUSJA Wnioski Propozycje Streszczenie Summary

Czym jest znaczenie w Słownik na S .