schizofrenia różne konteksty co to znaczy
Co znaczy różne konteksty, różne terapie cz. 1?. Co to jest ale przybliżyło nas tylko do rozumienia.

Czy pomocne?

Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie cz. 1

Definicja z ang. Schizophrenia - different contexts, different therapies parts. 1, z niem. Schizophrenie - unterschiedlichen Kontexten, verschiedene Therapien Teile. 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,91 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: schizofrenia różne konteksty
ISBN: ISBN 83-86826-50-9
Opis: Ponad sto lat poszukiwań przyniosło sporo ujęć schizofrenii ale przybliżyło nas tylko do rozumienia jej istoty. Jest dla nas nadal tajemnicą. Jedni badacze - jak Kraepelin i Bleuler - skupiali się na dociekaniu istoty zaburzenia, inni - jak Kępiński - na sytuacji osoby cierpiącej na schizofrenię. Rozwój techniki umożliwił osiągnięcie niezwykle ciekawych wyników w badaniach biochemicznych, neurofizjologicznych i genetycznych. Prowadzi to do przypisywania nadmiernej roli wąsko rozumianym czynnikom biologicznym, a w praktyce klinicznej do orientowania leczenia wyłącznie na biologiczny wymiar funkcjonowania człowieka. Łatwo to w zauważyć w optymizmie, z jakim klinicyści wprowadzają następne generacje leków przeciwpsychotycznych wiążąc z nimi oczekiwania pełnego wyleczenia. Orientacja taka prowadzi do zaniedbania innych ważnych dla medycyny obszarów. Praktyka pokazuje, że ludzie cierpiący na zaburzenia schizofreniczne, poza efektywną farmakoterapią wymagają także postępowania, które określa się jako leczenie psychospołeczne. Wydaje się, iż jesteśmy w chwili, gdzie rewelacje farmakoterapii otwierają nowe zadania przed psychoterapią, socjoterapią, rehabilitacją. Mając już za sobą doświadczenia wyników pierwszej generacji leków przeciwpsychotycznych, deinstytucjonalizacji w opiece psychiatrycznej, nie możemy polegać wyłącznie na spektakularnych danych o wynikach leczenia atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Poprzednie doświadczenia nakazują raczej powiększenie uwagi i doskonalenie zdolności w psychoterapii osób z zaburzeniami schizofrenicznymi, sprawności w organizowaniu ich opieki w środowisku, zdolności wsparcia w ich własnych wysiłkach zbudowania sieci społecznych. Nikt nie utrzymuje, iż można wyleczyć kogoś cierpiącego na zaburzenia schizofreniczne samą psychoterapią. Konteksty - teoretyczne, nowych odkryć, kulturowe, środowiskowe, rodzinne - powinny jednak kształtować proporcje pomiędzy poszczególnymi podejściami w zintegrowanym i kompleksowym postępowaniu pomiędzy poszczególnymi podejściami i kompleksowym postępowaniu leczniczym.
Spis treści:
  • 1. Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie
  • 2. Rola przeciwprzeniesienia w indywidualnej psychoterapii schizofrenii
  • 3. Czas w psychoterapii osób ze schizofrenią
  • 4. Leczenie grupowa ukierunkowana psychodynamicznie w leczeniu schizofrenii
  • 5. Co jest ważne w psychospołecznym leczeniu schizofrenii
  • 6. Miejsce terapii rodzin w leczeniu schizofrenii
  • 7. Mapa rodziny jako klucz do terapii rodzin w schizofrenii
  • 8. Nowe leki, stare pytania - osoba chorego w farmakoterapii schizofrenii
  • 9. Psychoterapeutyczny kontekst farmakoterapii w schizofrenii - dylematy terapeuty, pacjenta i rodziny
  • 10. Dwugłos w kwestii psychoterapii schizofrenii

Czym jest znaczenie w Słownik na S .