selekcja zawodowa co to znaczy
Co znaczy przygotowanie, prowadzenie i?. Co to jest jest często podejmowanym przez psychologów.

Czy pomocne?

Selekcja zawodowa - przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody

Definicja z ang. Selection Professional - arranging, and basic methods, z niem. Professionelle Auswahl - Anordnen und grundlegende Methoden.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka,111 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: selekcja zawodowa
ISBN: ISBN 83-85512-87-X
Opis: Pomoc w znalezieniu i zatrudnieniu odpowiednich pracowników jest często podejmowanym przez psychologów zadaniem. Najważniejszym jego elementem jest trafna diagnoza możliwości kandydatów do pracy. W momencie obecnej dysponujemy różnymi metodami, które mogą być użyte przy opracowywaniu takiej diagnozy. To są: ankiety biograficzne, testy zdolności umysłowych i kwestionariusze najważniejszych cech osobowości, wywiad selekcyjny i techniki symulacyjne. W wielu wypadkach konieczne jest skonstruowanie specjalnych narzędzi na przeznaczenie konkretnego postępowania selekcyjnego. Podane tu zostaną najważniejsze wskazówki, które mogą być pomocne osobom do takiej działalności przystępującym. Poruszone też zostaną kwestie przygotowania do selekcji, czyli przede wszystkim trafnego opisu stanowiska i zakończenia prowadzonej procedury, czyli metody łączenia posiadanych danych o kandydacie i podejmowania ostatecznej decyzji. Nie należy jednak oczekiwać, iż niniejsza pozycja ma charakter wyłącznie poradnikowy. Omówione tu gdyż zostaną liczne badania, będące pomocą (a nieraz przestrogą) przy konstruowaniu procedury selekcyjnej. Dziedzina psychologii stosowanej, jaką jest tworzenie narzędzi selekcyjnych i przewidywanie powodzenia na określonym stanowisku pracy, obfituje w sporo bardzo ciekawych badań eksperymentalnych i naturalnych. Wypada mieć nadzieję, iż pokazane niżej rezultaty staną się inspiracją dla Czytelników przy planowaniu ich własnych badań w tej dziedzinie.
Spis treści:
  • I. PRZYGOTOWANIE PROCEDURY SELEKCYJNEJ. 1. Korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej selekcji. 2. Pozycja psychologa - selekcjonera 3. Maksymalizowanie trafności procedury selekcyjnej.
  • II. Sposoby SELEKCYJNE 1. Ankiety biograficzne i badanie życiorysu 2. Techniki selekcji dostępne jedynie dla psychologa 3. Wywiad selekcyjny. 4. Techniki symulacyjne
  • III. PLANOWANIE PROCEDURY SELEKCYJNEJ 1. Zmniejszanie wydatków czy zwiększanie trafności 2. Podejmowanie decyzji selekcyjnych
  • IV. BIBLIOGRAFIA

Czym jest znaczenie w Słownik na S .