seminaria cytofizjologii co to znaczy
Co znaczy cytofizjologii dla studentów medycyny?. Co to jest cytofizjologii, ze szczególnym.

Czy pomocne?

Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii

Definicja z ang. Cytophysiology seminars for students of medicine, veterinary medicine and biology, z niem. Zellphysiologische Seminare für Studierende der Medizin, Veterinärmedizin und Biologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,418 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: seminaria cytofizjologii
ISBN: ISBN 83-87944-62-9
Opis: Intensywne przygotowania do wydania podręcznika Seminaria z cytofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla studentów medycyny, podjęliśmy w styczniu 2000 r. Postanowiliśmy, iż podstawowe wiadomości z cytofizjologii powinny jak najpełniej oddawać obecny stan wiedzy na ten temat i stąd sporo zagadnień niemal do ostatniej chwili sprawdzaliśmy w najnowszej literaturze fachowej. Biologia komórki jest tą dziedziną, która rozwija się bardzo intensywnie. Podział na seminaria i ich wybór był ustalony tak, aby Czytelnik miał możliwie pełny obraz nauczanego przedmiotu. Ważne wydało się nam wskazanie na powiązanie zagadnień biologii komórki z problemami praktycznymi medycyny człowieka. Fragmenty te są opatrzone tytułem KLINIKA i drukowane na niebieskim tle. Wielokrotnie konsultowaliśmy z autorami teksty poszczególnych seminariów, by zawierały one tylko w najwyższym stopniu potrzebne wiadomości. Szczegółowej informacji dostępnej w języku polskim Czytelnik może szukać w dołączonej do każdego rozdziału bibliografii. To są najczęściej artykuły publikowane w czasopiśmie Postępy Biologii komórki. Seminaria - rozdziały są pomyślane tak, by w całości można je było wykorzystać w czasie nauczania przedmiotu. Jest ich tyle, ile zajęć z cytofizjologii przewiduje program nauczania. Maszynopis podręcznika był oceniany poprzez dwóch wybitnych specjalistów w tej dziedzinie:: prof. dr hab. Marię Olszewską i prof. dr hab. Zofię Bielańską-Osuchowską.
Spis treści:
 • 1. Organizacja i funkcjonowanie jądra komórkowego
 • 2. Geny - lokalizacja, struktura, funkcja, dziedziczenie. Inżynieria genetyczna
 • 3. Cykl komórkowy
 • 4. Apoptoza
 • 5. Systemy rozwoju i różnicowania komórek
 • 6. Błony biologiczne i transport poprzez błony
 • 7. Cytoszkielet
 • 8. Niektóre mechanizmy cytoplazmatyczne
 • 9. Morfologia i funkcja mitochondriów
 • 10. Komunikacja międzykomórkowa - odbiór i przekazywanie sygnałów z udziałem receptorów
 • 11. Cząsteczki adhezyjne i składniki substancji międzykomórkowej
 • 12. Podstawy obrony immunologicznej
 • 13. Kancerogeneza
 • 14. Sposoby badań budowy i funkcji komórek

Czym jest znaczenie w Słownik na S .