skala inteligencji dorosłych co to znaczy
Co znaczy dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS-R?. Co to jest Wechsler Adult Intelligence Scalę.

Czy pomocne?

Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III

Definicja z ang. Intelligence Scale for Adults David Wechsler WAIS-R and WAIS-III, z niem. Intelligenztest für Erwachsene David Wechsler WAIS-R und WAIS-III.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,176 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: skala inteligencji dorosłych
ISBN: ISBN 83-7383-129-0
Opis: Skale Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechsiera: WAIS-R {Wechsler Adult Intelligence Scalę -Revisedz 1981 r.)i WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scalę z 1997 r.) należą, obok projekcyjnego testu plam atramentowych Hermanna Rorschacha i kwestionariusza osobowości MMPI do testów najczęściej stosowanych w światowej diagnostyce psychologicznej. Cieszy się ona także sporym uznaniem polskich psychologów - zajmujących się diagnostyką kliniczną. Przez całe lata sporą popularność miała pierwsza wersja Skali Inteligencji! 1939 r.: Wechsler-Belevue Intelligence Scale, która już w drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku była, aczkolwiek dość powierzchownie i bez polskich norm, udostępniona polskim psychologom. Dopiero jej trzecia wersja z 1981 r.: WAIS-R doczekała się pierwszej pełnej polskiej adaptacji kulturowej i normalizacji (w 1996 r.) i pod nazwą WAIS-R(PL) jest powszechnie stosowanym w naszym państwie testem inteligencji adresowanym do osób dorosłych (powyżej 16 r. ż.). Prace adaptacyjne prowadzone były przez zespół psychologów z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu pracujący pod kierunkiem Jerzego Brzezińskiego i Elżbiety Hornowskiej. Prof. E. Hornowska (z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu) należy do bardzo wąskiego grona najwybitniejszych znawców testowego pomiaru inteligencji, a w szczególności Wechslerowskich Skal Inteligencji. Z zakresu tej problematyki napisała bardzo istotne prace naukowe. WAIS-III stanowi ostatnią, czwartą wersję tej Skali. Sądzę, iż i ona będzie poddana polskiej adaptacji i normalizacji. Problematyka diagnostyki inteligencji dzięki Wechslerowskich Skal Inteligencji wchodzi w zakres kształcenia psychologów na polskich uniwersytetach i szkolenia podyplomowego. Wechslerowskie Skale Inteligencji znajdują się w podręcznym ''instrumentarium'' każdej pracowni i poradni psychologicznej.
Spis treści:
  • Wstęp CZĘSC I. Niektóre PROBLEMY Powiązane Z DIAGNOZĄ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH Rozdział 1. Kontrowersje wokół pomiaru inteligencji Rozdział 2. Problemy psychologiczne i społeczne powiązane z testowym badaniem poziomu inteligencji CZĘŚĆ II. SKALE INTELIGENCJI JAKO NARZĘDZIE PSYCHOMETRYCZNE Rozdział 3. Skale Inteligencji Davida Wechslera dla dorosłych Rozdział 4. Skala WAIS-III Rozdział 5. Własności psychometryczne Skal Inteligencji Rozdział 6. Charakterystyka poszczególnych testów Skali WAIS-R i polska adaptacja kulturowa CZĘŚĆ III. MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE SKAL INTELIGENCJI 7. Interpretacja psychometryczna wyników skali inteligencji 8. kala Inteligencji świetle wybranych teorii inteligencji 9. Zastosowanie skali WAIS-R i WAIS – III w diagnozie klinicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na S .