skale obserwacji zachowania co to znaczy
Co znaczy Zachowania Dzieci i Rodziców?. Co to jest czytelnie przedstawione narzędzie badawcze.

Czy pomocne?

Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego

Definicja z ang. Behavior Observation Scales Children and parents attending classes Developmental Movement, z niem. Verhaltensbeobachtung Waagen Kinder und Eltern die Teilnahme an Klassen Developmental Movement.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Harmonia, Gdańsk 2003, wyd. 2, Oprawa: zeszytowa,32 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.12 kg
Zagadnienia: skale obserwacji zachowania
ISBN: ISBN 83-7134-139-3
Opis: Skale Obserwacji Zachowań (SOZ) Dzieci i Rodziców to czytelnie przedstawione narzędzie badawcze wykorzystywane do oceny wpływu zajęć prowadzonych Sposobem Ruchu Rozwijającego (MRR) na rozwój ich uczestników, zwłaszcza w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. W publikacji uwzględniono zarówno skalę umożliwiającą ocenę rozwoju dziecka, jak i wersję skali wykorzystywaną w czasie badania osoby dorosłej.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .