skoliozy idiopatyczne co to znaczy
Co znaczy idiopatyczne - etiologia, rozpoznawanie?. Co to jest bocznych skrzywień kręgosłupa u.

Czy pomocne?

Skoliozy tzw. idiopatyczne - etiologia, rozpoznawanie zagrożeń, nowe leczenie rehabilitacyjne, profilaktyka

Definicja z ang. The so-called scoliosis. idiopathic - etiology, diagnosis threats, new rehabilitation treatment, prevention, z niem. Die sogenannte Skoliose. idiopathische - Ätiologie, Diagnostik Bedrohungen, neue Rehabilitationsbehandlung, Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2003, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,233 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: skoliozy idiopatyczne
ISBN: ISBN 83-86239-65-4
Opis: Skoliozy zwane idiopatycznymi stanowią ok. 80% wszystkich bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Poszukiwania etiologii skolioz prowadzone były poprzez wielu badaczy. Przyczyn wadliwego rozwoju i nieprawidłowego wzrostu kręgosłupa upatrywano pośród czynników genetycznych, hormonalnych, biochemicznych, neurogennych - zaburzenie czynnościowe tak zwany "neurotransmiterów", pierwotnej patologii mięśni. Rozważano, które przedmioty w patologii skolioz są pierwotne, a które wtórne. Prof. Tomasz Karski wskazuje w swoich pracach na czynnik biomechaniczny i biostatyczny w rozwoju skolioz tak zwany idiopatycznych. Istotą rozważań jest ograniczenie ruchu przywiedzenia stawu biodrowego prawego w stosunku do stawu biodrowego lewego i wpływ tej "różnicy addukcji" na rozwój i oś kręgosłupa. Obecne wydanie zostało zmienione i gruntownie podszerzone w stosunku do poprzedniego.
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • 2. Fazowy rozwój narządu ruchu u dzieci. Zagrożenia w okresie akceleracji wzrostu
 • 3. Opis wady. Wstępna wiadomość o skoliozach
 • 4. Klasyfikacje. Podział skolioz w zależności od miejsca, czasu wystąpienia i wieku dziecka
 • 5. Historyczne spojrzenie na tak zwany skoliozy idiopatyczne. Wiadomości dotyczące wady
 • 6. Skrótowa wiadomość odnośnie aktualnych poglądów na powstawanie i rozwój skolioz tak zwany idiopatycznych
 • 7. Jedność biologiczna kości, stawów i mięśni
 • 8. Wpływ osłabień mięśni (i niedowładów) na rozwój narządu ruchu
 • 9. Wpływ ograniczeń ruchów i przykurczów na rozwój narządu ruchu. Wady postawy i deformacje utrwalone
 • 10. "Zespół przykurczów" u noworodków i niemowląt. Rola przykurczów w rozwoju skolioz tak zwany idiopatycznych
 • 11. Wyjaśnienie biomechaniki rozwoju skolioz
 • 12. Dwie charakterystyczne drogi rozwoju skolioz
 • 13. "Zespół przykurczów" u noworodków i niemowląt
 • 14. Wiadomości na temat deformacji związanych z "zespołem przykurczów" łatwych wykrycia i wczesnego leczenia
 • 15. " Zespół przykurczów" w odniesieniu do rozwiniętych skolioz tak zwany idiopatycznych (obserwacje swoje i potwierdzenia z piśmiennictwa)
 • 16. Sposób i metoda badania przykurczu odwiedzeniowego biodra prawego. Rozważania biomechaniczne nad rozwojem tak zwany skolioz idiopatycznych
 • 17. Szczegóły techniki badania przykurczu abdukcyjnego prawego biodra
 • 18. Materiał
 • 19. Rozwój skolioz tak zwany 'idiopatycznych". Podstawowe wiadomości na temat obrazu klinicznego i radiologicznego
 • 20. Symptomy kliniczne skolioz. Czynniki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędne w rozwoju wady)
 • 21. Symptomy kliniczne skolioz
 • 22. Sposób stania dzieci ze skoliozami
 • 23. Skoliozy w okresie przyspieszenia rośnięcia, szkodliwość ćwiczeń wyprostnych
 • 24. Testy wykrywania zagrożeń skoliozami tak zwany idiopatycznymi ważne w programowaniu profilaktyki
 • 25. Praktyczne wiadomości o zagrożeniach skoliozami
 • 26. Kwestia złych ćwiczeń
 • 27. Wstępna wiadomość o celach i sposobach "nowego leczenia rehabilitacyjnego" skolioz
 • 28. Przykłady kliniczne poprzednich (nieskutecznych) metod rehabilitacyjnych
 • 29. Nowe ćwiczenia rehabilitacyjne w zapobieganiu i leczeniu tak zwany "skolioz idiopatycznych". Zbiór ćwiczeń z lat 1996 - 1997. zmodyfikowany w latach 1998 - 2001 [abc-wxyz]
 • 30. Kompleksowość nowej rehabilitacji (redresje, kinezyterapia, termoterapia, ćwiczenia dystenzyjne). Warunki skuteczności leczenia - intensywność, systematyczność, długotrwałość ćwiczeń
 • 31. Pozytywna rola WF, sportu i niektórych ćwiczeń w profilaktyce i leczeniu tak zwany "skolioz idiopatycznych"(Tae-kwondo, Aikido, Karate. Judo, Kung-fu, Joga)
 • 32. Przykłady kliniczne skuteczności nowych metod rehabilitacyjnych
 • 33. Model badania dzieci w celu wykrycia zagrożeń skoliozami i rozpoczynających się skolioz. wiadomość dla programu profilaktyki
 • 34. Streszczenie. Podsumowanie. Wnioski
 • 35. Wykłady na temat skolioz w Polsce i za granicą
 • 36 Piśmiennictwo
 • (Część 2, Part 2, Teil 2)
 • The etiology of the so-called idiopathic scoliosis. The new rehabilitation treatment. Prophylaxis
 • 1. *T. Karski "A short schema of children examination for the occurrence of the so-called idiopathic scoliosis"
 • 2. *T. Karski - The history of the dicovery of the etiology of the idiopathic scoliosis. The most important information about the so-called idiopathic scoliosis from the years 1995 - 2002
 • 3. *Prof. Tomasz Karski MD PhD "My opinion about etiology of "the so-called idiopathic scoliosis". The biomechanical explanations of this spine deformity. Two groups of development of scoliosis. The new rehabilitation treatment, the possibility of prophylactics (brief information)"
 • 4. *Tomasz Karski, Luboś Rehak/*, Jacek Karski, Jacek Madej "The new examination for the discovery of the so-called idiopathic scoliosis. The necessity and value of the early prophylactic management" (Lecture presented on the XXI. Eervenensky Days, Bratislava, 24 - 27.01.2001)
 • 5. *T. Karski, F. Makai*, L. Rehak*, J. Karski, J. Madej, J. Kałakucki "The new rehabilitation treatment of the so-called idiopathic scoliosis. The dependence of the results on the agę of the children and the stage of the deformity" (Lecture presented on the XXI. Eervenensky Days, Bratislava, 24-27.01.2001)
 • 6. Tomasz Karski, Jerzy Ostrowski, Jacek Madej, *Lubos Rehak, Jacek Karski, Jarosław Kałakucki, Leszek Gil, "Paweł Wieczorek, "Hanna Charanicz-Bartier "Results of the examinations of school children from the program of prevention of the so-called idiopathic scoliosis in Lublin and in Bratislava" (presented in January 2001 in Bratislava, in August 2001 in Bydgoszcz, in January 2002 in Lublin))
 • 7. *Tomasz Karski "Erklarung der Atiologie der so gennanten idiopathischen Skoliosen. Zwei pathogenetischen Gruppen der Entwicklung der Wirbelsauledeformitaten. Neue Obungstherapie. Prophylaxe
 • Część 3, Part 3, Teil 3
 • Aneks /Appendix

Czym jest znaczenie w Słownik na S .