skrypt ćwiczeń fizjologii co to znaczy
Co znaczy Skrypt do ćwiczeń z fizjologii człowieka?. Co to jest . Co to jest fizjologii człowieka.

Czy pomocne?

Skrypt do ćwiczeń z fizjologii człowieka

Definicja z ang. The script for the exercise of human physiology, z niem. Das Skript für die Ausübung der menschlichen Physiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,159 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: skrypt ćwiczeń fizjologii
ISBN: ISBN 83-88895-16-8
Opis:
Spis treści:
  • INSTRUKCJA BHP
  • I. KREW 1. Oznaczanie wskaźnika hematokrytowego 2. Oznaczanie liczby krwinek czerwonych 3. Oznaczanie liczby retikulocytów 4. Zachowywanie się krwinek w różnych roztworach 5. Badanie minimum i maksimum oporności krwinek czerwonych sposobem San-forda 6. Równowaga osmotyczna erytrocytów 7. Charakterystyka krwinki czerwonej 8. Pomiar stężenia hemoglobiny we krwi człowieka 9. Różne pochodne hemoglobiny 10. Otrzymywanie kryształków chlorheminy (kryształki Teichmanna) 11. Oznaczanie liczby białych krwinek 12. Wyznaczanie procentowego wzoru leukocytarnego wg Arnetha-Schil-linga 13. Badanie szybkości opadania krwinek, tak zwany odczyn Biernackiego (OB) 14. Liczenie trombocytów sposobem Fonio 15. Liczenie trombocytów sposobem Nygaarda 16. Oznaczanie liczby krwinek płytkowych w rozmazach krwi z MgSO4 17. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO 18. Oznaczanie grupy krwi A 19. Oznaczanie antygenu D układu Rh 20. Próba zgodności serologicznej (próba krzyżowa) 21. Oznaczanie czasu protrombinowego jednostopniową sposobem Quicka 22. Oznaczanie czasu trombinowego 23. Oznaczanie kurczliwości skrzepu 24. Pomiar czasu krzepnięcia krwi sposobem Lee-White'a 25. Pomiar czasu krwawienia sposobem Duke'a
  • II. KRĄŻENIE 1. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u człowieka sposobem Riva-Rocci w modyfikacji Korotkowa 2. Badanie tętna i jego cech 3. Wpływ grawitacji na ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca 4. Wpływ temperatury na ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca 5. Osłuchiwanie tonów serca 6. Rejestracja potencjałów czynnościowych serca (EKG) u człowieka 7. Wyznaczanie osi elektrycznej serca 8. Wpływ wysiłku na EKG 9. Wpływ próby Valsalvy na EKG człowieka 10. Wpływ zmian napięcia unerwienia wegetatywnego - odruch z zatoki szyjnej 11. Badanie uderzenia koniuszkowego 12. Krążenie obwodowe: reakcja naczyń skórnych na przekrwienie i niedokrwienie 13. Reakcje naczynioruchowe w skórze wywołane bodźcem mechanicznym (dermografizm) 14. Próby czynnościowe sprawności układu krążenia u człowieka 15. Komentarz do ćwiczeń pokazowych (filmów) z zakresu fizjologii serca
  • III. ODDYCHANIE 1. Pomiar pojemności życiowej płuc u człowieka 2. Badanie natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) 3. Pomiar szczytowego przepływu powietrza wydechowego 4. Okres bezdechu dowolnego 5. Obliczanie minimalnej objętości wydechowej
  • IV. METABOLIZM I FIZJOLOGIA WYSIŁKU 1. Pomiar podstawowej przemiany materii PPM 2. Oznaczanie należnej masy ciała i Body Mass lndex (BMI) 3. Oznaczanie wydatku energetycznego 4. Oznaczanie wydolności fizycznej dzięki wskaźnika W no (test wysiłku submaksymalnego) 5. Oznaczanie maksymalnego zużycia tlenu Vo2max 6. Gospodarka wodna ustroju
  • V. MIĘŚNIE 1. Zmęczenie mięśnia w trakcie skurczu izotonicznego i izometrycznego
  • VI. RECEPTORY 1. Badanie czucia dotyku i bólu 2. Badanie rozdzielczości dotyku 3. Badanie czucia głębokiego 4. Badanie termoreceptorów u człowieka 5. Badanie ostrości wzroku 6. Badanie pola widzenia 7. Oglądanie wnętrza oka przez oftalmoskop 8. Wykazanie plamki ślepej (doświadczenie Mariotte'a) 9. Badanie zdolności widzenia barw 10. Figury dwuznaczne 11. Badanie powidoków 12. Złudzenia wzrokowe 13. Kontrast równoczesny 14. Badanie ostrości słuchu dzięki mowy 15. Próby stroikowe
  • VII. UKŁAD NERWOWY 1. Pomiar czasu odruchu u człowieka 2. Badanie odruchów bezwarunkowych u człowieka 3. Odruch podeszwowy (Babińskiego) 4. Badanie odruchów posturalnych na podstawie próby pobudliwości błędnika 5. Wytwarzanie odruchu warunkowego 6. Odruch rzęskowo-rdzeniowy 7. Próby zbornościowe 8. Badanie sprawności układu postawy ciała dzięki testu posturałnego Fu-kudy NORMY CORE CURRICULUM INDEKS

Czym jest znaczenie w Słownik na S .