skuteczność psychoterapii co to znaczy
Co znaczy Skuteczność psychoterapii?. Co to jest skutecznością psychoterapii. W badaniach zostały.

Czy pomocne?

Skuteczność psychoterapii

Definicja z ang. The effectiveness of psychotherapy, z niem. Die Wirksamkeit der Psychotherapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,357 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: skuteczność psychoterapii
ISBN: ISBN 83-7383-092-8
Opis: Podręcznik przedstawia sposoby badawcze i wyniki badań nad skutecznością psychoterapii. W badaniach zostały zastosowane zmienne dotyczące zarówno technik psychoterapii, jak i osoby pacjenta i terapeuty. Spora grupa prezentowanych analiz koncentruje się na efektywności określonych interwencji psychologicznych w leczeniu specyficznych problemów klinicznych dorosłych i dzieci. Jako przykład może służyć wykorzystanie terapii behawioralnej i psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń osobowości albo lęku zgeneralizowanego; nie mniej jednak leczenie psychologiczne jest uznawane za skuteczne, jeżeli porównanie jego efektów ze skutkami braku leczenia, oddziaływania relacji z terapeutą albo alternatywnej sposoby terapii, wykazuje jego znaczącą przewagę. Druga grupa badań skupia się na czynnikach związanych z osobą pacjenta i terapeuty, które wykazują związek albo pośredniczą w skuteczności oddziaływania interwencji psychologicznych. Przykładem tego rodzaju czynników są oczekiwania pacjenta na poprawę stanu jako rezultatu psychoterapii albo okazywanie pacjentowi zrozumienia poprzez terapeutę. Robota ta jest jedynym w polskim piśmiennictwie kompendium wiedzy na temat badań nad skutecznością psychoterapii. Może zainteresować psychologów i psychiatrów, którzy uprawiają psychoterapię albo jej nauczają, jak także badaczy zajmujących się tą dziedziną.
Spis treści:
 • Część I. Metodologia badań nad skutecznością psychoterapii
 • 1. Strategie badawcze
 • 2. Problemy metodologiczne badań nad skutecznością psychoterapią
 • Część II. Skuteczność procedur psychologicznych leczeniu specyficznych problemów klinicznych
 • 3. Interwencje skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych, nastroju i odżywiania
 • 4. Interwencje skuteczne w leczeniu uzależnień
 • 5. Interwencje skuteczne w leczeniu zaburzeń osobowości i w zapobieganiu nawrotom schizofrenii
 • 6. Interwencje skuteczne w rozwiązywaniu problemów małżeńskich leczeniu dysfunkcji seksualnych
 • 7. Interwencje skuteczne w kontrolowaniu psychologicznych aspektów chorób somatycznych
 • 8. Interwencje skuteczne w leczeniu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
 • 9. Wspólna ocena wyników wielu badań
 • 10. Wyniki badań eksperymentalnych nad skutecznością psychoterapii a praktyka kliniczna
 • Część III. Czynniki powiązane ze skutecznością psychoterapii
 • 11. Aspekty zmiany uzyskiwanej w psychoterapii
 • 12. Motywacja do zmiany i do zaangażowania się w psychoterapię
 • 13. Właściwości pacjenta a sposób leczenia
 • 14. Właściwości terapeuty powiązane ze skutecznością leczenia
 • 15. Czynniki pomocne w relacji współpracy
 • 16. Właściwości pacjenta, terapeuty i techniki leczenia powiązane z brakiem zmiany
 • 17. Właściwości pacjenta i sposoby leczenia powiązane z czasem oddziaływania psychoterapii
 • 18. Czynniki powiązane z poszukiwaniem poprzez pacjentów pomocy psychologicznej i z rezygnacją z niej
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na S .