pochodzenia nazw określeń co to znaczy
Co znaczy nazw i określeń medycznych?. Co to jest zaskakująca i nie zawsze zgodna z regułami logiki.

Czy pomocne?

Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych

Definicja z ang. Dictionary of origin of names and medical terms, z niem. Wörterbuch der Herkunft von Namen und medizinische Begriffe.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka,616 str., Wymiary: 180 x 255 mm , Waga: 1.59 kg
Zagadnienia: pochodzenia nazw określeń
ISBN: ISBN 83-88778-67-6
Opis: Geneza wielu nazw i terminów naukowych bywa dziwna, zaskakująca i nie zawsze zgodna z regułami logiki. Czasem nadanie nazwy jest wynikiem luźnych skojarzeń ich twórców (choć później jej pochodzenie częstokroć bywa tłumaczone z całą powagą aparatu naukowego). Powstawanie nazwy naukowej dość często jest wynikiem przypadkowego zdarzenia, jakiejś rozmowy, spotkania, skojarzenia, które później staje się (albo nie) tematem anegdoty (albo chwilowej informacji zaszytej gdzieś w internecie), a nie przedmiotem rozprawy fachowej mającej mniej albo bardziej trwałe miejsce w zasobach bibliotek naukowych świata. Z drugiej strony sporo nazw, zwłaszcza nazw gatunkowych organizmów chorobotwórczych, zawiera w sobie w najwyższym stopniu lapidarną charakterystykę ich najważniejszych cech i właściwości. Utworzenie niniejszego słownika miało na celu, między innymi zebranie tego typu informacji, co jest coraz częściej określane mianem ''historii mówionej''. Autor słownika miał na celu zgrupowanie tego rodzaju danych z rozmaitych, rozproszonych miejsc, jednak z ograniczeniem ich krytycznej analizy. Wiadomości na ten temat są coraz mniej dostępne, bo nowoczesne podręczniki medyczne (w przeciwieństwie do dawniej publikowanych) zwykle pomijają opisy dziejów kształtowania się danego definicje medycznego czy zjawiska patologicznego. Mamy więc nadzieję, iż podręcznik ta przypomni Czytelnikom ''otoczenie'' kulturowe, cywilizacyjne, konteksty historyczne i interdyscyplinarność zjawiska nazywanego ''postępem medycyny'', to jest okoliczności, o których obecnie często się zapomina, akcentując wyłącznie aspekty wąsko pojętej biologii i techniki. Bardzo często zjawisko, struktura czy schorzenie było pierwotnie opisywane przez odkrywców pod inną nazwą niż obecna, która rozpowszechniła się później. Dlatego też w słowniku podano i odróżniono - jeżeli było to możliwe - kto i kiedy po raz pierwszy odkrył i opisał dany fakt, a kto i kiedy wprowadził omawiany termin (razem z podaniem narodowości i specjalności badawczej, a również dat urodzin i śmierci). Leksykon został podzielony na dwie części. W pierwszej podano nazwy określeń medycznych, nazwy jednostek chorobowych uzupełnionych (tam, gdzie znaleziono dane źródłowe albo dane z opracowań naukowych albo encyklopedyczno-słownikowych) o wiadomości dotyczące kształtowania się danego definicje, daty i nazwiska badaczy, którzy wprowadzili do obiegu światowego określoną nazwę i definicja i tym podobne Drugą część książki stanowi angielski i polski indeks haseł, mający ułatwić wyszukiwanie objaśnień Czytelnikom mniej zaznajomionym z łacińską terminologią medyczną. Kolejność haseł wyznacza porządek alfabetyczny nazw łacińskich. Nazwy łacińskie są zgodne z ich pisownią we współczesnych medycznych słownikach łacińskich, jednakże z zachowaniem pisowni dyftongów, które w niektórych słownikach są upraszczane. Jeżeli udało się znaleźć korzenie etymologiczne danej nazwy, sięgające języków wymarłych, brzmienie hipotetycznego tematu wyrazowego oznaczono znakiem ''*''.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .