terminów genetycznych co to znaczy
Co znaczy Słownik terminów genetycznych?. Co to jest Dictionary of Genetics, autorstwa R. C. Kinga.

Czy pomocne?

Słownik terminów genetycznych

Definicja z ang. Glossary of genetic, z niem. Glossar der genetischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Ośrodek Wydawnict Naukowych, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,447 str., Wymiary: 175 x 245 mm , Waga: 1.31 kg
Zagadnienia: terminów genetycznych
ISBN: ISBN 83-85481-69-9
Opis: Oddajemy w ręce Czytelników tłumaczenie piątego wydania A Dictionary of Genetics, autorstwa R. C. Kinga i W. D. Stanfielda. Ze względu na brak na polskim rynku aktualnego słownika tego typu, podjęcie się tłumaczenia wydawalo nam się sprawą konieczną, tym bardziej, iż od czasu ostatniego wydania Słownika terminów genetycznych Riegera, Michaelisa i Greena upłynęło sporo lat. Genetyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk biologicznych i jak żadna inna łączy swoim szerokim zakresem sporo, odległych nawet, dziedzin naukowych. W związku z tym pilne stało się uporządkowanie i uściślenie terminologii i pojęć genetycznych, czasem niejednoznacznie interpretowanych przez badaczy pracujących w różnych dziedzinach. Leksykon obejmuje nie tylko hasła ściśle genetyczne, ale również definicje i terminy związane z technikami stosowanymi przez genetyków i biologów molekularnych. Wybrane z haseł, nie-funkcjonujące w języku polskim i zdezaktualizowane, zostały przez nas pominięte. Niesłychanie burzliwy rozwój genetyki i biologii molekularnej spowodował, iż pewne hasła nie są już w momencie wydania słownika całkowicie aktualne. Jednak podstawowe zawarte w nich treści nie uległy zasadniczym zmianom. Ze względu na niejednoznaczności terminologiczne występujące w polskiej literaturze przedmiotu, w czasie tłumaczenia niektórych terminów angielskich zmuszeni byliśmy do dokonywania trudnych wyborów. Mamy jednak nadzieję, iż zaproponowane terminy zostaną przez Czytelników zaakceptowane. Leksykon przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych genetyką, nauczycieli biologii, studentów nauk przyrodniczych i badaczy różnych specjalności powiązanych z genetyką.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na S .