soczewki kontaktowe co to znaczy
Co znaczy korekcyjne i lecznicze. Powikłania?. Co to jest informacje z dziedziny kontaktologii.

Czy pomocne?

Soczewki kontaktowe korekcyjne i lecznicze. Powikłania

Definicja z ang. Contact lens correction and healing. complications, z niem. Kontaktlinsenkorrektur und Heilung. Komplikationen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Unia, Katowice 1997, wyd. 1, Oprawa: twarda,261 str., Wymiary: 170 x 250 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: soczewki kontaktowe
ISBN: ISBN 83-86250-08-9
Opis: Książka poświęcony jest, prócz przedstawienia ogólnych informacje z dziedziny kontaktologii, trzem istotnym z punktu widzenia lekarskiego zagadnieniom: stosowaniu soczewek kontaktowych korekcyjnych w znaczących anomaliach wzrokowych, aplikacji soczewek nagałkowych terapeutycznych w schorzeniach, urazach i stanach pooperacyjnych i omówieniu występujących powikłań. Zagadnienia te w tak obszernym, kompleksowym zakresie nie zostały dotychczas przedstawione ani w państwie, ani zagranicą. Monografia jest wynikiem wieloletniej pracy. Autorka bazuje na obszernym własnym materiale doświadczalnym i na obserwacjach chorych leczonych w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych. Wykorzystała także liczne doniesienia autorów zagranicznych, dotyczące znaczących osiągnięć w kontaktologii światowej, na które powołuje się w obszernej bibliografii. Cenną zaletę książki stanowi zawarta w niej obszerna kolorowa dokumentacja fotograficzna obejmująca 365 rycin, obrazująca zarówno materiał doświadczalny jak i przypadki z praktyki lekarskiej Autorki i trzech kontaktologów z zagranicy. Układ monografii jest przejrzysty, ułatwi to Czytelnikowi wniknięcie w problematykę kontaktologii zarówno w teorii, jak i w praktyce klinicznej. Książka przeznaczony jest dla lekarzy okulistów i lekarzy innych dyscyplin medycznych. Na podkreślenie zasługuje bardzo staranna szata graficzna książki.
Spis treści:
 • I. Rys historyczny
 • II. Rozwój i osiągnięcia kontaktologii polskiej
 • III. Anatomia, fizjologia, patologia rogówki. Fizjologia i właściwości filmu łzowego
 • IV. Podział, rodzaje i właściwości soczewek kontaktowych korekcyjnych
 • V. Pielęgnacja soczewek kontaktowych
 • VI. Metody posługiwania się soczewkami kontaktowymi
 • VII. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania soczewek kontaktowych korekcyjnych
 • VIII. Wykorzystywanie soczewek kontaktowych korekcyjnych ze wskazań lekarskich, medyczno-optycznych
 • IX. Rodzaje i właściwości soczewek kontaktowych (nagałkowych) terapeutycznych, wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania
 • X. Powikłania przy stosowaniu soczewek kontaktowych
 • XI. Przyszłość kontaktologii
 • XII. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na S .