soczewki kontaktowe praktyce co to znaczy
Co znaczy w praktyce okulistycznej oraz?. Co to jest kontaktologii zarówno pod względem jakości.

Czy pomocne?

Soczewki kontaktowe w praktyce okulistycznej oraz powikłania - ATLAS

Definicja z ang. Contact lenses in ophthalmology practice and complications - ATLAS, z niem. Kontaktlinsen in der Augenheilkunde Praxis und Komplikationen - ATLAS.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Oftal, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,191 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: soczewki kontaktowe praktyce
ISBN: ISBN 83-912787-2-7
Opis: W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił wielki rozwój kontaktologii zarówno pod względem jakości stosowanych soczewek kontaktowych, zakresu ich aplikacji, jak i liczby użytkowników. Współczesna kontaktologia polska osiągnęła wysoki światowy poziom. Wszystkie, również najnowocześniejsze, rodzaje soczewek i płyny pielęgnacyjne znajdują aktualnie wykorzystanie w codziennej praktyce, są popularne i powszechnie dostępne. Niestety, u pacjentów noszących soczewki kontaktowe coraz częściej dochodzi do nieznanych dotychczas komplikacji związanych z ich użytkowaniem. Wywołane są one pomiędzy innymi uczuleniami na wykorzystywane materiały i płyny pielęgnacyjne, błędami popełnianymi przy dopasowywaniu soczewek o nowych, skomplikowanych geometriach, nieprzestrzeganiem poprzez pacjentów obowiązujących reguł pielęgnacyjnych i zaleceń lekarskich. Powszechna, często niekontrolowana, dostępność różnorodnych soczewek nagałkowych i powiązane z tym możliwe zagrożenia dla pacjenta stwarzaj ą potrzebę pogłębienia wiedzy i rozpowszechnienia powyższej tematyki w środowisku lekarskim. Temu celowi ma służyć niniejsza publikacja, która w formie atlasu jest pierwszym wydaniem książkowym na krajowym rynku wydawniczym. Szczególne miejsce zajmuje w niej omówienie przeciwwskazań do wykorzystania soczewek kontaktowych i powikłań występujących przy ich używaniu. Ważną zaletą wydania jest zamieszczona w nim dokumentacja fotograficzna. Ten obszerny materiał ilustracyjny, gromadzony poprzez sporo lat praktyki klinicznej, stanowi pomiędzy innymi dokumentację z okresu wdrażania w państwie nowej sposoby leczniczej, polegającej na wykorzystaniu soczewek kontaktowych terapeutycznych - w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych - w różnych schorzeniach oczu, po doznanych urazach i oparzeniach, a również do korekcji znaczących anomalii wzrokowych. Ufam, iż treść Atlasu przybliży kontaktologom przedstawioną problematykę, uczuli na wzrastające zagrożenia i pomoże rozwiązać trudne zagadnienia kliniczne.
Spis treści:
 • 1. Soczewki kontaktowe korekcyjne
 • 1.1. Rodzaje i wykorzystanie miękkich soczewek kontaktowych
 • 1.2. Rodzaje i wykorzystanie twardych soczewek kontaktowych
 • 1.3. Wpływ soczewek kontaktowych miękkich i twardych na metabolizm rogówki
 • l .4. Ocena dopasowania miękkich i twardych soczewek kontaktowych
 • 1.5. Niektóre badania pacjenta, posługiwanie się soczewkami, pielęgnacja soczewek kontaktowych
 • 2. Soczewki kontaktowe terapeutyczne
 • 2.1. Wskazania i przeciwwskazania do wykorzystania soczewek kontaktowych leczniczych, właściwości terapeutyczne
 • 2.2. Zastosowane w urazach przenikających i powierzchownych rogówki
 • 2.3. Zastosowane w oparzeniach chemicznych i termicznych
 • 2.4. Zastosowane w innych schorzeniach przedniego odcinka gałki ocznej
 • 2.5. Zastosowane w stanach pooperacyjnych
 • 3. Rehabilitacja optyczno-protetyczna
 • 4. Przeciwwskazania bezwzględne i względne (czasowe) do wykorzystania soczewek kontaktowych korekcyjnych

Czym jest znaczenie w Słownik na S .