specjaltyczne zabiegi co to znaczy
Co znaczy zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do?. Co to jest polskie wydanie podręcznika do kursu.

Czy pomocne?

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do kursu ''Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych''

Definicja z ang. Specialized life support - textbook for the course '' special resuscitation in adults', z niem. Specialized Lebenserhaltung - Lehrbuch für den Kurs '' Sonder Reanimation bei Erwachsenen '.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka bindowana,168 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 1.05 kg
Zagadnienia: specjaltyczne zabiegi
ISBN: ISBN 83-87623-66-0
Opis: Polska Porada Resuscytacji oddaje w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie podręcznika do kursu ''Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych''. Jest on rozszerzeniem i praktycznym przedstawieniem informacje zawartych w wydanym przez nas podręczniku ''Międzynarodowe wytyczne resuscytacji 2000. Podsumowanie i schematy postępowania wg Europejskiej Rady Resuscytacji'', Kraków 2002. Wydanie podręcznika w języku polskim stało się możliwe dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z Europejską Poradą Resuscytacji (www.erc.edu). Już setki ludzi w Polsce znają go w oryginalnej wersji angielskiej - to są przeszkoleni przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji lekarze i ratownicy medyczni, posiadający Europejski certyfikat umiejętności prowadzenia resuscytacji zgodnie z ''Międzynarodowymi Wytycznymi 2000...'', aktualnie jedyną gwarancją prawidłowego postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia. Mamy nadzieję, iż dzięki stale rosnącej liczbie instruktorów o europejskich kwalifikacjach nauczania resuscytacji w Polsce, książka ten będzie nie tylko znany teoretycznie wszystkim lekarzom i ratownikom medycznym, ale stanie się w naszym państwie zachętą do powszechnego szkolenia w zakresie resuscytacji zgodnie z ''Międzynarodowymi Wytycznymi Resuscytacji 2000...''
Spis treści:
 • 1. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS) — wprowadzenie
 • 2. Powody i zapobieganie nagłemu zatrzymaniu krążenia (NZK)
 • 3. Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
 • 4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) w wykonaniu ratowników medycznych
 • 5. Zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja płuc
 • 6. Monitorowanie czynności serca, elektrokardiografia i rozpoznawanie rytmu
 • 7. Defibrylacja
 • 8. Drogi podawania leków
 • 9. Farmakoterapia
 • 10. Uniwersalny algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
 • 11. Elektrostymulacja serca
 • 12. Zaburzenia rytmu w stanach zagrażających zatrzymaniem krążenia
 • 13. Nagłe zatrzymanie krążenia w przypadkach szczególnych
 • 14. Opieka po resuscytacji
 • 15. Etyczne i prawne aspekty resuscytacji
 • 16. Wspieranie krewnych osoby resuscytowanej
 • 17. Rejestracja i badanie danych dotyczących zatrzymania krążenia

Czym jest znaczenie w Słownik na S .