spiralna wielorzędowa co to znaczy
Co znaczy wielorzędowa tomografia komputerowa?. Co to jest komputerowej, a ostatnio technologii.

Czy pomocne?

Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka

Definicja z ang. Spiral and multidetector computed tomography man, z niem. Spiral- und Multidetektor-Computertomographie Mann.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medipage, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,1079 str., Wymiary: 225 x 285 mm , Waga: 3.60 kg
Zagadnienia: spiralna wielorzędowa
ISBN: ISBN 83-89769-23-7
Opis: Wprowadzenie obrazowania spiralnego w tomografii komputerowej, a ostatnio technologii wielorzędowej, otworzyło nowe możliwości diagnostyczne. Badania stały się dokładniejsze i rzetelniejsze, lecz równocześnie bardziej złożone i wymagające. Wzrosła liczba zmieniających się parametrów. W razie każdego narządu, by uzyskać optymalne wyniki, należy dokładnie dostosować mechanizm badania do pytania klinicznego. Pojawiły się nowe rodzaje artefaktów. Większe zainteresowanie budzi sposobność ekspozycji na promieniowanie, gdyż nowe techniki dają możliwości zarówno pomniejszenia dawki promieniowania, jak i istotnego powiększenia ekspozycji. Dokonywanie wyborów właściwych w razie danego pacjenta wymaga podstawowej wiedzy na temat powstawania obrazów. Nowy książka tomografii komputerowej ciała ludzkiego ukazuje nowe możliwości, lecz stawia również nowe pytania; stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu technologii wielorzędowej. Rozdziały dotyczące narządów zostały podzielone na podjednostki w zależności od patologii. Omówiono w nich wskazania do TK w kontekście innych sposobów obrazowania. Zagadnienia anatomii w TK zredukowano do minimum niezbędnego do właściwej diagnostycznej oceny obrazów. Wiele miejsca poświęcono wyborowi techniki badania, która zależy od narządu i wskazań do badania, interpretacji kryteriów i patologii specyficznej dla danego narządu. Opisano nowe i udoskonalone wykorzystania TK, takie jak: wirtualna kolonoskopia, tomografia serca, angiografia-TK. Ze wstępu autorów książki W Polsce spiralna tomografia komputerowa jest powszechnie dostępną sposobem diagnostyczną. Dotyczy to także zestawów wielorzędowych. W 2005 roku zostały zainstalowane pierwsze aparaty 64-rzędowe, a aparatów 16-rzędowych jest już kilkadziesiąt. Dotychczas na rynku krajowym nie było dostępnej publikacji omawiającej wszystkie aspekty zastosowania diagnostycznego tomografii komputerowej. Lukę tę wypełnia polskie tłumaczenie powszechnie znanego i cenionego podręcznika ''Spiral and multislice computed tomography of the body'' autorstwa wyśmienitych specjalistów: Mathiasa Prokopa, Michaela Galanskiego, Aarta van der Molena i Kornelii Schaefer-Prokop. Podręcznik dokładnie i w przejrzysty sposób omawia wszystkie aspekty techniczne, metodyczne i diagnostyczne powiązane z obrazowaniem struktur i narządów szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, naczyń, mięśni i szkieletu. Omawianą problematykę autorzy starali się przybliżyć dzięki licznych ilustracji. To jest przede wszystkim bardzo bogata dokumentacja zdjęciowa wykonanych badań, wzbogacona różnego rodzaju schematami, tabelami i rycinami. Jestem przekonany, iż ta niezwykle wartościowa pozycja zainteresuje zarówno adeptów radiologii, jak także Koleżanki i Kolegów z dłuższym stażem. Z przedmowy do polskiego wydania
Spis treści:
 • Podstawy TK, spiralnej TK i wielorzędowej TK
 • Obróbka obrazu i techniki prezentacji
 • Przygotowanie pacjenta i podawanie środków cieniujących
 • Optymalizacja techniki obrazowania
 • Dawka promieniowania i jakość obrazu
 • Zabiegi wykonywane pod kontrolą tomografii komputerowej
 • Badanie obrazu
 • Szyja
 • Płuca, tchawica i oskrzela
 • Śródpiersie, opłucna i klatka piersiowa
 • Wątroba
 • Drogi żółciowe
 • Śledziona
 • Trzustka
 • Przewód pokarmowy
 • Jama otrzewnej i przestrzeń zaotrzewnowa
 • Nadnercza
 • Nerki
 • Pęcherz moczowy
 • Miednica żeńska
 • Miednica męska
 • Układ chłonny
 • Serce
 • Układ naczyniowy
 • Układ mięśniowo-szkieletowy
 • Piśmiennictwo
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na S .