społeczna psychologia co to znaczy
Co znaczy Społeczna psychologia kliniczna?. Co to jest Psychologia kliniczna pod redakcją Andrzeja.

Czy pomocne?

Społeczna psychologia kliniczna

Definicja z ang. Social clinical psychology, z niem. Soziale klinische Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,574 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: społeczna psychologia
ISBN: ISBN 83-01-10241-1
Opis: Sporo lat minęło od wydania polskiego podręcznika Psychologia kliniczna pod redakcją Andrzeja Lewickiego. Zespół autorów tej Społecznej psychologii klinicznej podjął się opracowania nowej wersji podręcznika, który łączy w sobie przedmioty tradycji z nowoczesnością. Książka ten, podobnie jak sporo innych współczesnych podręczników psychologii klinicznej w świecie, złożona jest z trzech zasadniczych części, poświęconych teorii zaburzeń, podstawom diagnozy i pomocy psychologicznej. Nie omawia się w tym podręczniku psychopatologii jako takiej. Są z kolei niektóre psychologiczne koncepcje zaburzeń, poparte badaniami empirycznymi. Koncepcje te, razem z teoriami normy, stanowią jednocześnie podstawę działalności pomocnej.
Spis treści:
 • CZĘŚC I. PODSTAWOWE Definicje I MODELE TEORETYCZNE SPOŁECZNEJ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
 • 1 Źródła i drogi rozwoju psychologu klinicznej
 • 2 Psychologia kliniczna i psychologia społeczna - definicje, element i wzajemne związki
 • 3 Rola koncepcji teoretycznych w psychologii społecznej i klinicznej
 • 4 Niektóre psychodynamiczne teorie funkcjonowania jednostki i grupy i systemy zaburzeń
 • 5 Teorie uczenia się społecznego jako schemat normalnego i zaburzonego funkcjonowania jednostki i grupy
 • 6 Interakcyjny schemat funkcjonowania społecznego
 • 7 Społeczne i kulturowe uwarunkowania patologii
 • CZĘŚĆ II. SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DIAGNOZY KLINICZNEJ
 • 1 Diagnoza kliniczna w kontekście praktyki społecznej
 • 2 Diagnoza kliniczna
 • 3 Protodiagnoza kliniczna
 • 4 Ekologiczny kontekst procesu diagnostycznego
 • 5 Modelujący wyniki badania psychologicznego (diagnostycznego) wpływ osoby badanej (pacjenta) i badacza (klinicysty)
 • 6 Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej
 • 7 Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej
 • CZĘŚĆ III. SPOŁECZNO-KLINICZNE PODSTAWY TEORETYCZNE RÓŻNYCH FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
 • 1 Podstawowe rodzaje pomocy psychologicznej
 • 2 Podstawy teoretyczne psychoterapii jako specjalistycznej sposoby oddziaływania
 • 3 Kierunki psychoterapii psychodynamicznej
 • 4 Niektóre zagadnienia terapii behawioralnej
 • 5 Psychoterapia w ujęciu interakcyjnym i systemowym
 • 6 Niektóre psychospołeczne problemy niepełnosprawności i rehabilitacji
 • 7 Niektóre zagadnienia psychoprofilaktyki
 • 8 Problemy zawodu psychologa klinicznego

Czym jest znaczenie w Słownik na S .