społeczna psychologia rozwoju co to znaczy
Co znaczy Społeczna psychologia rozwoju?. Co to jest rozwój psychiczny człowieka w związku z jego.

Czy pomocne?

Społeczna psychologia rozwoju

Definicja z ang. Social psychology of development, z niem. Die Sozialpsychologie Entwicklungs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,296 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: społeczna psychologia rozwoju
ISBN: ISBN 83-88495-22-4
Opis: "Społeczna psychologia rozwoju" proponuje spojrzenie na rozwój psychiczny człowieka w związku z jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Wprowadza w podstawowe definicje, konieczne do opisu i wyjaśnienia zmienności zachowania człowieka w następnych fazach jego życia. Charakteryzuje modele ujmowania zmiany rozwojowej, ich rodowód filozoficzny i skutki dla badań i praktyki psychologicznej. Ukazuje różnorodność teorii wyjaśniających uwarunkowania ludzkiego rozwoju, rolę kontekstu biologicznego i społecznego. Omawia podstawowe strategie badawcze, analizuje zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Szczególną uwagę Autorka zwraca na problem kształtowania się tożsamości człowieka. Podręcznik przeznaczona jest raczej dla psychologów, lecz również dla socjologów i przedstawicieli innych nauk społecznych.
Spis treści:
  • Wstęp. Co tj. i na jakie pytania może odpowiadać społeczna psychologia rozwoju?
  • 1. Na jakie pytania odpowiada psychologia rozwoju człowieka
  • 2. Czym jest i czego dotyczy rozwój?
  • 3. Jak przebiega zmiana rozwojowa?
  • 4. Co skutkuje, iż człowiek się rozwija?
  • 5. Jak badać rozwój?
  • 6. W jakich kontekstach rozwija się człowiek?
  • 7. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia?
  • 8. Jak kształtuje się tożsamość człowieka w ciągu życia
  • Załączniki: jak teorie psychologiczne wyjaśniają rozwój człowieka?; porównanie koncepcji podziału biegu życia człowieka na fazy

Czym jest znaczenie w Słownik na S .