społeczna psychologia co to znaczy
Co znaczy Społeczna psychologia środowiskowa?. Co to jest jej środowiskiem fizyczno-przestrzennym i.

Czy pomocne?

Społeczna psychologia środowiskowa

Definicja z ang. Social environmental psychology, z niem. Soziale Umweltpsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,418 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.81 kg
Zagadnienia: społeczna psychologia
ISBN: ISBN 83-7369-005-0
Opis: Podręcznik koncentruje się na związku pomiędzy jednostką a jej środowiskiem fizyczno-przestrzennym i społeczno-kulturowym. Wprowadza w problemy pojawiające się na styku oczekiwań ludzi wobec środowiska i ofert, jakie dla ich spełnienia tworzy społeczno-kulturowy kontekst życia. Ujmuje człowieka nie tylko jako podmiot reagujący na bodźce środowiska, ale również aktywnego sprawcę zmian zachodzących w nim samym, w jego otoczeniu fizycznym, w relacjach z innymi ludźmi. Przedstawia węzłowe problemy psychologii środowiskowej z perspektywy społeczno-kulturowej na tle rozwoju teorii i badań psychologicznych. Pokazuje więzi psychologii z innymi dziedzinami wiedzy zaangażowanymi w organizację, zmianę i projektowanie fizycznego środowiska człowieka - z architekturą, geografią, socjologią, etologią, ekologią. Przedstawia oczekiwania formułowane pod adresem psychologii środowiskowej i jej kluczowe teorie, kierunki badań i wykorzystania między innymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. Podręcznik przeznaczona jest raczej dla psychologów, lecz również architektów, socjologów i przedstawicieli innych nauk humanistycznych.
Spis treści:
 • Wstęp
 • I. TEORETYCZNE ORIENTACJE PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
 • 1. Źródła i rozwój społecznej psychologii środowiskowej
 • 2. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii percepcji
 • 3. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii społecznej
 • 4. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii ekologicznej
 • 5. Konstrukty teoretyczne społecznej psychologii środowiskowej
 • II. ZAGADNIENIA I KIERUNKI BADAWCZE
 • 6. Percepcyjna i poznawcza schematyzacja środowiska
 • 7. Przestrzeń personalna
 • 8. Terytorialność i zatłoczenie
 • 9. Stres środowiskowy
 • 10. Wartość i postawy wobec środowiska
 • III. OBSZARY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
 • 11. Środowisko architektoniczne i urbanistyczne
 • 12. Środowisko pracy
 • 13. Środowisko rekreacji i czasu wolnego
 • 14. Środowisko w ochronie zdrowia i korygowaniu zaburzeń w zachowaniu
 • 15. Środowisko w edukacji i wychowaniu
 • 16. Programowanie, projektowanie i ewaluacja środowiska
 • Uwagi końcowe
 • Literatura. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na S .