społeczne konteksty zaburzeń co to znaczy
Co znaczy zaburzeń w zachowaniu?. Co to jest koniec drugiego tysiąclecia wyzwoliła sporą aktywność.

Czy pomocne?

Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu

Definicja z ang. Social contexts of behavioral disorders, z niem. Soziale Zusammenhänge von Verhaltensstörungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,178 str., Wymiary: 170*240 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: społeczne konteksty zaburzeń
ISBN: ISBN 83-233-1496-9
Opis: Eskalacja różnorodnych przejawów patologii społecznej pod koniec drugiego tysiąclecia wyzwoliła sporą aktywność badawczą w obszarze nauk społecznych. W badaniach empirycznych nad różnorodnymi zjawiskami dewiacyjnymi upowszechnia się interdyscyplinarne podejście i założenie o ich ewolucyjnym procesie sięgającym wczesnych okresów rozwojowych. Nawiązując do dominujących nurtów teoretycznych w dyscyplinach podstawowych, współcześni badacze koncentrują się na niepoprawnych interakcjach w różnych układach społecznych. Autorzy prezentowanych opracowań podejmują problemy zróżnicowane lecz genetycznie sięgające niepoprawnych społecznych kontekstów występujących w różnych środowiskach i prócz aspektów diagnostyczno-opisowych starali się uwzględnić cele profilaktyki i terapii psychopedagogicznej
Spis treści:
 • 1. Kryteria, systemy i skutki odrzucenia dziecka poprzez grupę rówieśniczą
 • 2. Fobia społeczna, niektóre problemy diagnozy i terapii
 • 3. Moralna aprobata zachowań agresywnych a doświadczenia jednostki w dziedzinie agresji
 • 4. Kompetencje społeczne dzieci z zaburzeniami w zachowaniu
 • 5. Przejawy agresji w wybranych podkulturach młodzieżowych
 • 6. Sprawcy zabójstw na tle sytuacji trudnej
 • 7. Obraz siebie przestępców chorych psychicznie
 • 8. Poczucie koherencji u nieletnich w wieku 15-18 lat przebywających w zakładach resocjalizacyjnych
 • 9. Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych
 • 10. Identyfikacja z rolą podopiecznego - szansa na rozwój czy regres?
 • 11. Rodzina w systemie opieki i profilaktyki społecznej
 • 12. Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich - badanie wyników badań
 • 13. Programy wczesnej interwencji pośród strategii ograniczania zachowań przestępczych

Czym jest znaczenie w Słownik na S .