środowkowe zagrożenia co to znaczy
Co znaczy zagrożenia zdrowia - inne wyzwania?. Co to jest PWN, 2001), w której omówione były.

Czy pomocne?

Środowiskowe zagrożenia zdrowia - inne wyzwania

Definicja z ang. Environmental health risk - other challenges, z niem. Umweltbedingte Gesundheitsrisiko - andere Herausforderungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,392 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.63 kg
Zagadnienia: środowkowe zagrożenia
ISBN: ISBN 978-83-01-14677-1
Opis: Kontynuacja podręcznika ''Środowiskowe zagrożenia zdrowia'' (PWN, 2001), w której omówione były zagrożenia zdrowia ludzi wywołane poprzez chemiczne i fizyczne skażenie środowiska, wynikające raczej z działalności człowieka. Podręcznik traktuje o zagrożeniach zdrowia i życia ludzi wynikających między innymi z przeludnienia, konfliktów ekologicznych (na przykład dostępu do zasobów wody albo lasów), epidemii chorób zakaźnych ( między innymi AIDS, grypa, żółta febra, gruźlica) i pasożytniczych, ugryzień poprzez psy, rekiny, ukąszeń poprzez żmije, węże, komary, kleszcze, pszczoły, osy i inne. Opisuje zagrożenia bronią biologiczną i chemiczną, kataklizmy kosmiczne – upadek asteroidy albo komety, wybuch supernowej, erupcja wulkanów, trzęsienia ziemi, rozerwanie wielkiej tamy polodowcowej w Ameryce Północnej i ogólnie wszystko to, co można nazwać niestabilnością geologiczną naszej planety. W dobie alarmów o skutkach efektu cieplarnianego szczególnego znaczenia nabiera niestabilność klimatu Ziemi, czego efektem mogą być przejścia huraganów i tornad, ogromne susze i wielkie ulewy, uderzenia piorunów i gradobicie. Zagrożenia te mogą wystąpić z różną częstością i mieć różną skalę; istnienia wielu z nich nawet się nie domyślamy, inne zaś, wbrew obiegowym opiniom, okazują się naprawdę groźne dla ludzi. Inną kategorią zagrożeń jest zbyt małe albo duże oświetlenie słoneczne, działanie promieniowania UV, niskie ciśnienie atmosferyczne, ciążenie i inne. Ważnym tematem jest także rola odżywiania się i ewentualnego zagrożenia, jakie może stwarzać spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie. Sporo z tych zagrożeń jest uporządkowanych pod względem przyczyn, systemu powstawania i rodzaju zjawisk, często mylnie interpretowanych. Podręcznik zawiera niezwykle bogate udokumentowanie opisywanych zagrożeń zdrowia i życia ludzi. To jest pierwsze i jedyne w języku polskim tak obszerne opracowanie dotyczące wpływu czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: od naukowców, wykładowców elementów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia, epidemiologów, studentów wydziałów lekarskich, nauki o zdrowiu akademii medycznych; przyrodniczych – biologia, ekologia, chemia, fizyka, astronomia, turystyka i wypoczynek, aż po czytelnika chcącego pogłębić swą wiedzę w dziedzinie działań prozdrowotnych.
Spis treści:
  • Część I. Wybrane Istotne UWARUNKOWANIA STANU ZDROWIA LUDZI 1. Wzrost liczebności populacji ludzi jako źródło zagrożeń 2. Rola właściwego odżywiania się 3. Koncepcja bezpieczeństwa środowiskowego
  • Część II. NAJWAŻNIEJSZE NATURALNE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI 4. Epidemie i endemie chorób bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych jako zagrożenie bezpieczeństwa środowiskowego 5. Naturalny brak bezpieczeństwa 6. Nie żyjmy w ''próżni'' Podsumownie

Czym jest znaczenie w Słownik na S .