standardy opieki co to znaczy
Co znaczy pielęgniarskiej w praktyce?. Co to jest szczególnie zmiana metody jej finansowania.

Czy pomocne?

Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce

Definicja z ang. Standards of care in nursing practice, z niem. Qualität der Betreuung in Pflegepraxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: standardy opieki
ISBN: ISBN 83-905932-6-2
Opis: Reforma mechanizmu opieki zdrowotnej w naszym państwie, a szczególnie zmiana metody jej finansowania postawiła nowe wymogi przed pracownikami służby zdrowia. Konieczne stało się wyraźne ustalenie rodzaju i zakresu oferowanych świadczeń zdrowotnych, a również ustalenie standardów ich wykonania. Pielęgniarki i położne stanowiące największą grupę zawodową, chociaż od dawna doceniały znaczenie jakości w swojej pracy, w ostatnich latach podjęły intensywne, szeroko zakrojone działania nad opracowaniem i wdrożeniem standardów oferowanych świadczeń. Jednakże brak ujednoliconej metodyki postępowania spowodował duże zróżnicowanie w podejściu do standardów i w sposobach ich tworzenia i wdrażania do praktyki. Zespól autorów, złożony raczej z członków Zespołu do spraw Standardów przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, doświadczonych pielęgniarek, podjął próbę zebrania dotychczasowych doświadczeń w opracowywaniu i wdrażaniu standardów praktyki pielęgniarskiej i przekazania czytelnikom opracowania, które ma formę poszerzonego przewodnika melodycznego. Zawarto w nim dość szerokie wprowadzenie w zagadnienie jakości w ochronie zdrowia w pielęgniarstwie. Przedstawiono dotychczasowe poglądy i doświadczenia na temat miejsca i roli standardów w zapewnianiu jakości, lecz autorzy koncentrowali się raczej na procesie tworzenia standardów i metodyce ich wdrażania do praktyki. W następnych rozdziałach tego opracowania przedstawiono sprawdzone poprzez autorów, metodyczne postępowanie zmierzające do rozpoznania i rozwiązywania problemów i sposób przeniesienia go do rozwiązywania problemów jakości w opiece pielęgniarskiej. Wiele miejsca poświęcono metodyce opracowywania standardów zakładowych uwzględniających lokalne potrzeby i możliwości działania. Opisy metodyki postępowania uzupełniono kilkoma przykładami standardów szczegółowych, które ilustrują poprawny sposób ich konstruowania. Gdyż standardy pełnią rolę wzorca w projektowaniu i ocenie jakości, dużo miejsca poświęcono właśnie zagadnieniom oceny samych standardów, jak i uzyskiwanym dzięki nim efektom, a mianowicie ocenie satysfakcji pacjentów ze sprawowanej opieki pielęgniarskiej. Opracowanie kierowane jest raczej do pielęgniarek i położnych kierujących procesami zmian w sposobach sprawowania opieki w zakładach opieki zdrowotnej, lecz również bezpośrednio do pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w różnej formie. Będzie również przydatne dla kierowniczej kadry zakładów opieki zdrowotnej, przybliża gdyż zagadnienia jakości opieki pielęgniarskiej i jej miejsca w ogólnej problematyce zapewnienia jakości usług zdrowotnych.
Spis treści:
  • WSTĘP 1. Standardy a jakość w opiece zdrowotnej 2. Standardy w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych 3. Mechanizm tworzenia standardów 4. Metodyka opracowywania zakładowych standardów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 5. Konstruowanie standardu zakładowego 6. Metodyka wdrażania standardów. Teoria i praktyka 7. Standard zapobiegania zapaleniom związanym z wykonaniem kaniulacji żył obwodowych 8. Wdrażanie standardu profilaktyki odleżyn w ramach poprawy jakości pielęgnowania w szpitalu 9. Standard opieki długoterminowej w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej 10. Próba wdrożenia standardów szczegółowych w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu 11. Ocena standardów w praktyce 12. Pomiar i ocena jakości dokonywana poprzez biorcę usługi/pacjenta 13. Próba badania i oceny satysfakcji pacjentów w szpitalu 14. Organizowanie pracy zespołów na rzecz poprawy jakości i standaryzacji opieki 15. ANEKS I. Podstawy teoretyczne standardów II. Ogólne standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej III. Podstawowe definicje zastosowane w standardach

Czym jest znaczenie w Słownik na S .