standardy pielęgniarstwie co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwie onkologicznym i opiece?. Co to jest paliatywnej, przygotowane przez.

Czy pomocne?

Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece paliatywnej

Definicja z ang. Standards in nursing oncology and palliative care, z niem. Standards in der Pflege der Onkologie und Palliativmedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Neurocentrum, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka,195 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: standardy pielęgniarstwie
ISBN: ISBN 83-911597-5-2
Opis: Oddajemy do Państwa rąk Standardy w opiece onkologicznej i paliatywnej, przygotowane przez zespól pracowników naukowych i pielęgniarki uczestniczące w projektach badawczych realizowanych w Pracowni Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Zostały one przygotowane na podstawie dostępnej literatury fachowej a również wiedzy profesjonalnej i naukowej z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego, onkologii, opieki paliatywnej i kierowania. W trakcie opracowywania standardów pod uwagę wzięte zostały wytyczne dla praktyki pielęgniarskiej istniejące w innych państwach, głównie w stanach zjednoczonych ameryki i Anglii. Jednakże treści zawarte w niniejszym opracowaniu zostały dopasowane do warunków polskich. Autorzy starali się przyjąć taki poziom ogólności w swoich pracach, by umożliwił on dość łatwe budowanie i dopasowanie standardów szczegółowych i procedur postępowania pielęgniarskiego, których konstrukcją zajmą się już praktycy w poszczególnych zakładach /jednostkach opieki onkologicznej i paliatywnej. Mamy nadzieję, iż niniejsze opracowanie przyczyni się w znaczący sposób do zabezpieczenia optymalnej jakości opieki nad osobą chorą na nowotwór i jej rodziną, a również zabezpieczy pielęgniarki onkologiczne / opieki paliatywnej przez zobligowanie pracodawców do akceptacji i stworzenia odpowiednich warunków (zasobów ludzkich, materiałowych i technicznych), w których realizowanie opieki i pielęgnowania o wysokim poziomie jakości stanie się nie tylko możliwe ale i konieczne. Podręcznik ''Standardy w opiece onkologicznej i paliatywnej'' zawiera w sobie pierwsze, tak szczegółowe opracowanie działań zawodowych wytyczających zakres czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych w dziedzinie onkologii. Ze względu na swoją zawartość merytoryczną i zastosowaną metodykę w konstrukcji poszczególnych standardów będzie mogła stanowić ważną pomoc w nawigacji w trudnym obszarze działań na rzecz zapewnienia jakości opieki i jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową. Na szczególne uwypuklenie zasługuje fakt, iż większość z proponowanych tu standardów powstało w efekcie prac badawczych, a więc jest efektem nie tylko teoretycznego ale i empirycznego podejścia w pielęgniarstwie. Wybrane standardy to sukces badań na populacji pacjentów, ich rodzin i zawodowych opiekunów badań, trwających sporo miesięcy, powstałych w odniesieniu do opinii i stanu wiedzy reprezentatywnej grupy respondentów. Przez sporo lat czynnie uczestniczyłem w profesjonalizacji opieki pielęgniarskiej i samego pielęgniarstwa z zadowoleniem przyjmuję więc fakt, iż akademickie pielęgniarstwo istnieje, rozwija się i wnosi cenny wkład w rozwój swojej dziedziny czego wymiernym przykładem jest niniejsza pozycja. Uważam, iż jest ona wartościowym wkładem w rozwój pielęgniarstwa onkologicznego i szeroko pojętej opieki onkologicznej, ukazując istniejące i dalsze możliwości profesjonalizacji działań na rzecz pacjenta z chorobą nowotworową i jego rodziny. W podsumowaniu, przedkładam książkę pt.: ''Standardy w opiece onkologicznej i paliatywnej'' do wyróżnienia nagrodą Ministra Prof. dr hab. med. Edward Zderkiewicz
Spis treści:
 • Proponowane standardy profesjonalnej praktyki
 • Standard konstruowania szczegółowych klinicznych standardów opieki pielęgniarskiej
 • Nauka samobadania piersi
 • Asystowanie pielęgniarki/położnej w trakcie wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
 • Standard profilaktyki nowotworów narządu rodnego
 • Standard pobierania rozmazu do badania cytologicznego
 • Standard profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego
 • Standard profilaktyki nowotworów skóry
 • Ogólny standard edukacji w chorobie nowotworowej
 • Dieta w chorobie nowotworowej
 • Standard opieki nad pacjentem onkologicznym leczonym zachowawczo i jego rodziną
 • Standard postępowania w trakcie przygotowywania leków cytostatycznych
 • Standard postępowania w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie chemioterapii
 • Standard opieki nad pacjentem leczonym energią promienistą
 • Standard praktycznego i teoretycznego przygotowania pielęgniarki do opieki nad pacjentką leczoną sposobem brachyterapii
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad rodziną pacjentki leczonej sposobem brachyterapii
 • Standard opieki nad pacjentem onkologicznym leczonym chirurgicznie i jego rodziną
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorego leczonego w systemie chirurgii jednego dnia
 • Indywidualna karta opieki pielęgniarskiej chorego operowanego w systemie chirurgii jednego dnia
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorego z nowotworem pęcherza moczowego leczonego sposobem cystektomii radykalnej
 • Wywiad pielęgniarski
 • Plan pielęgnowania
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorego z nowotworem pęcherza moczowego po zabiegu endourologicznym
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorego z wyłonionym odbytem brzusznym
 • Standard edukacji chorego z wyłonionym odbytem brzusznym
 • Indywidualna karta edukacji pacjenta
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z nowotworem żołądka leczonym zachowawczo
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rakiem wątroby leczonym paliatywnie
 • Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorego z nowotworem jelita grubego i odbytnicy leczonego sposobem brzuszno-kroczowego usunięcia jelita
 • Standardy opieki pielęgniarskiej w hospicjum/oddziale opieki paliatywnej
 • Opieka nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu
 • Standard opieki nad chorym umierającym i jego rodziną (warunki szpitalne)
 • Czynności opiekuńcze realizowane przez pielęgniarkę w sferze biologicznej chorego umierającego
 • Współpraca interdyscyplinarna w zakresie opieki onkologicznej i paliatywnej

Czym jest znaczenie w Słownik na S .