stany nagłe gabinecie co to znaczy
Co znaczy Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym?. Co to jest poszerzyli własną wiedzę z.

Czy pomocne?

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Definicja z ang. Emergencies in the dental office, z niem. Notfälle in der Zahnarztpraxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,484 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 1.27 kg
Zagadnienia: stany nagłe gabinecie
ISBN: ISBN 83-89581-75-2
Opis: W ciągu ostatnich 25 lat lekarze stomatolodzy znacznie poszerzyli własną wiedzę z dziedziny medycyny wewnętrznej, psychosedacji, oceny stanu przedmiotowego pacjenta i medycyny ratunkowej, dołączając tym samym do grona profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia. Nie rezygnując z ciągłego udoskonalania swoich zdolności technicznych, stomatolodzy coraz częściej biorą udział w walce z bólem i lękiem, w ocenie ogólnego stanu zdrowia pacjentów i leczeniu nagłych przypadków medycznych. Czy jest coś ważniejszego od ratowania ludzkiego życia? Właściwa ocena stanu pacjenta przed rozpoczęciem leczenia i odpowiednie postępowanie w momencie leczenia mają także wielkie znaczenie, bo pozwalają zapobiec zgonom albo ciężkim zachorowaniom. Można je porównać do znaczenia, jakie ma rozpoznanie i odpowiednie leczenie dotychczas nieznanej choroby [...]. Ten książka, traktujący o nagłych stanach medycznych, będzie wartościową pozycją w bibliotece każdego lekarza stomatologa, który chce poszerzyć ogólną wiedzę medyczną i objąć własną opieką nie tylko jamę ustną, lecz całego pacjenta
Spis treści:
 • ZAPOBIEGANIE
 • 1. Wstęp
 • 2. Zapobieganie
 • 3. Przygotowanie
 • 4. Zagadnienia medyczno-prawne UTRATA PRZYTOMNOŚCI
 • 5. Zagadnienia ogólne
 • 6. Omdlenie wazodepresyjne
 • 7. Niedociśnienie ortostatyczne
 • 8. Ostra niewydolność nadnerczy
 • 9. Diagnostyka różnicowa ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDECHOWYCH
 • 10. Uwagi ogólne
 • 11. Niedrożność dróg oddechowych
 • 12. Zespól hiperwentylacji
 • 13. Astma oskrzelowa
 • 14. Niewydolność krążenia i ostry obrzęk płuc
 • 15. Diagnostyka różnicowa ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI
 • 16. Zagadnienia ogólne
 • 17. Cukrzyca - hiperglikemia i hipoglikemia
 • 18. Zaburzenia czynności tarczycy
 • 19. Udar naczyniowy mózgu
 • 20. Diagnostyka różnicowa CHOROBY NAPADOWE
 • 21. Choroby napadowe STANY NAGŁE Powiązane Z FARMAKOTERAPIĄ
 • 22. Uwagi ogólne
 • 23. Reakcje powiązane z przedawkowaniem leku
 • 24. Alergia
 • 25. Diagnostyka różnicowa BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
 • 26. Uwagi ogólne
 • 27. Dławica piersiowa
 • 28. Zawał mięśnia sercowego
 • 29. Diagnostyka różnicowa NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
 • 30. Nagłe zatrzymanie krążenia i resuscytacja krążeniowo-oddechowa SZYBKI PRZEGLĄD POSTĘPOWANIA W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Czym jest znaczenie w Słownik na S .