stany zagrożenia życia co to znaczy
Co znaczy życia - postępowanie lecznicze i leki?. Co to jest farmakoterapii może być przydatny dla.

Czy pomocne?

Stany zagrożenia życia - postępowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym

Definicja z ang. Life threatening - treatment strategies and drugs for emergency care, z niem. Lebensbedrohliche - Behandlungsstrategien und Arzneimittel für die Notfallversorgung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,282 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.78 kg
Zagadnienia: stany zagrożenia życia
ISBN: ISBN 83-88732-52-8
Opis: Zwięzły, przejrzysty, a równocześnie nowoczesny przewodnik farmakoterapii może być przydatny dla każdego, kto uczestniczy w ratowaniu życia chorych i poszkodowanych w przypadkach naglących. Zamiarem przedsięwzięcia było przygotowanie książki, która będzie w przystępny sposób wspierać lekarza i ratownika, wspomagając jego pamięć. Wydaje się, iż zamiar to zostało wypełnione dzięki współpracy zespołu specjalistów z różnych dyscyplin medycznych. Z dżungli informacji o stosowanych lekach Autorom udało się wyłowić te przedmioty, które niezbędne są praktykom ratownictwa w ich codziennej pracy. W książce tej cenne jest połączenie wiedzy z zakresu medycznych nauk podstawowych z wiedzą praktyczną. Wydaje się, że ''dialog'', leżący u podstaw tego opracowania, jest nieodzowny nie tylko w rozwoju nauk podstawowych i klinicznych, lecz przede wszystkim służy lepszemu wykorzystywaniu szybko narastającej wiedzy poprzez ratujących - dla dobra ratowanych. Należy zauważyć, iż opracowanie to dotyczy przede wszystkim środków, w które są wyposażone ambulanse sanitarne ''R'' i ''N'' w Polsce. Pewne powtórzenia materiału są zamierzone i mają na celu utrwalenie informacje dotyczących udzielania pomocy w stanach naglących i stosowania odpowiednich leków. Podręcznik ta z pewnością ułatwi przekuwanie wiedzy na umiejętności wszystkim zainteresowanym, zarówno adeptom ratownictwa medycznego, jak i tym, którzy kiedykolwiek znajdą się w wypadku udzielającego pomocy w stanie naglącym.
Spis treści:
 • Ratownictwo medyczne - organizacja
 • Postępowanie resuscytacyjne
 • Specjalistyczne postępowanie resuscytacyjne
 • Resuscytacja noworodków
 • Drogi podawania leków w resuscytacji
 • Powikłania powiązane z przetaczaniem płynów
 • Postępowanie w razie narażenia na zakażenie HBV, HCV i HIV
 • Profilaktyka tężca w razie zranienia
 • Profilaktyka wścieklizny
 • Zebranie wywiadu
 • Postępowanie z pacjentem w zależności od stanu przytomności
 • Symptomy wskazujące na rodzaj zatrucia
 • Symptomy wskazujące na zażycie środków uzależniających
 • Postępowanie w zaburzeniach termoregulacji
 • Postępowanie we wstrząsie pourazowym wg schematu ABC - resuscytacji
 • Postępowanie w stanie padaczkowym
 • Postępowanie w razie oparzeń
 • Postępowanie powypadkowe
 • Farmakologia Ważniejszych leków stosowanych w medycznych działaniach ratunkowych
 • Szczegółowe omówienie leków stosowanych w medycznych oddziałach ratunkowych
 • Adresy Ośrodków Informacji Toksykologicznych Lista TABEL Tab. 1. Punktacja w skali Apgar Tab. 2. Sprzęt i leki do resuscytacji noworodka Tab. 3. Przykłady niezgodności fizykochemicznych wybranych leków podawanych w stanach naglących Tab. 4. Jednostki chorobowe, gdzie wymagana jest ostrożność przy podawaniu leków stosowanych w stanach zagrożenia życia Tab. 5. Ocena neurologiczna wg skali Glascow (GCS) Tab. 6. Klasyfikacja śpiączek wg Mattew Tab. 7. Skala ciężkości urazów Tab. 8. Klasyfikacja wstrząsu hipowolemicznego u dzieci Tab. 9. Zależność pomiędzy wiekiem a masą ciała i powierzchnią ciała Tab. 10. Fizjologiczne wartości parametrów życiowych u dzieci (niepłaczących) Tab. 11. Ocena głębokości oparzenia Tab.12. Efekty pobudzenia układu autonomicznego mające znaczenie kliniczne Tab. 13. Farmakologia układu krążenia Tab. 14. Klasyfikacja działania leków w momencie ciąży Tab. 15. Metody podawania tlenu Tab. 16. Dawki leków dla dorosłych stosowanych w medycznych działaniach ratunkowych Tab. 17. Dawki leków dla dzieci stosowanych w medycznych działaniach ratunkowych Tab. 18. Dawki leków stosowanych w resuscytacji noworodków Tab. 19. Lista leków wg nazw międzynarodowych Tab.20. Lista leków wg nazw handlowych

Czym jest znaczenie w Słownik na S .