stany zagrożenia życia co to znaczy
Co znaczy życia. Wybrane standardy opieki i?. Co to jest pielęgniarkami nowe wyzwania, powiązane z.

Czy pomocne?

Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego.

Definicja z ang. Life-threatening conditions. Selected standards of care and nursing procedures., z niem. Lebensbedrohliche Zustände. Ausgewählte Standards der Pflege und Pflegemaßnahmen..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,330 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: stany zagrożenia życia
ISBN: ISBN 83-233-1442-X
Opis: Zmiana mechanizmu opieki zdrowotnej postawiły przed pielęgniarkami nowe wyzwania, powiązane z jednej strony ze zmianami strukturalnymi opieki zdrowotnej, z drugiej ze zmianami jakościowymi metody realizowania opieki pielęgniarskiej. Zmiany strukturalne wiążą się z zapewnieniem opieki długoterminowej, w tym tworzeniem domów opieki pielęgniarskiej i zwiększeniem zakresu i form świadczonych usług w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej. Zmiany jakościowe dotyczą zapewnienia opieki pielęgniarskiej wedle oczekiwaniami społecznymi i przyjętymi standardami. Dbając o stałe podnoszenie jakości usług pielęgniarskich i poziomu satysfakcji pacjentów, należy opracować standardy i procedury postępowania w konkretnych stanach klinicznych albo przypadkach, mające na celu zapewnienie jednolitego poziomu świadczeń w tych samych warunkach albo zbliżonych przypadkach, mające na celu zapewnienie jednolitego poziomu świadczeń w tych samych warunkach albo zbliżonych przypadkach zdrowotnych pacjenta. Z tą myślą oddajemy do rąk Czytelników opracowanie, które przybliża podstawy teoretyczne opracowywania standardów i procedur, a załączone przykłady ułatwią podejmowania działań praktycznych, prowadząc do podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej. Podręcznik "Stany zagrożenia życia..." jest kierowana do uczennic, studentów pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek. Dostarcza także materiału do przemyśleń dla decydentów, kadry kierowniczej ochrony zdrowia i zatrudnionych w niej różnych grup profesjonalistów w celu zapewnienia warunków na rzecz poprawy świadczonej jakości opieki zdrowotnej.
Spis treści:
  • 1. Wprowadzenie w zagadnienie jakości opieki
  • 2. Niektóre standardy opieki pielęgniarskiej
  • 3. Niektóre procedury postępowania pielęgniarskiego
  • 4. 15 kart z rezultatami obserwacji

Czym jest znaczenie w Słownik na S .